GATUADRESS NAMN UPPFÖRD - TID STIL
Vasavägen -
Platensgatan 12
Stadsteatern 1903 Jugend

52vasrit.gif (40975 bytes)


Teatern uppfördes 1902-03 och den låg då i stadens utkant. Som arkitekt hade anlitats den välmeriterade Axel Anderberg, som förut ritat byggnader som Riksmuseet och Operan.
Vid invigningen fascinerades publiken, inte bara av byggnadens arkitektur, utan även av de elektriska lampor som lyste upp byggnaden.

 

52vasbi.jpg (42728 bytes)


Källor:
Byinv. Bynrit. LH4. LHLIL.
© copyright 1999 Urban Windahl