GATUADRESS NAMN UPPFÖRD - TID STIL
Hunnebergsgatan 30 A " Onkel Adamsgården " Ca 1790

14hunbi.jpg (30861 bytes)


Gården uppfördes 1790 eller tidigare.
Övervåningen var 1875-89 bostad åt läkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889). Denne var verksam i Linköping från omkring 1850 och fram till sin död. Under pseudonymen "Onkel Adam" gav han ut den epokgörande barntidningen Linnea, 1862-72.

Källor:
Byinv. LH3. OAoL.                                                    © copyright 1999 Urban Windahl