Action och såpa i en salig blandning

Göteborgs-Posten (Aveny) - 5 maj, 1998

Kvinnofängelset blandar action och såpa. Det är hemligheten till att serien attraherar både manliga och kvinnliga tittare, visar en uppsats vid Stockholms universitet.

- Diskussioner mellan internerna är vanliga men de löser även konflikter genom att spöa upp varandra på toaletten, säger Eva Österlund.

Tillsammans med Johanna Tibblin och Marie Louise Åredal har hon skrivit en B-uppsats om Kvinnofängelset i kursen Populärkultur vid institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap i Stockholm.

De hade lagt märke till att lika många män som kvinnor diskuterar på e-postlistan, och blev nyfikna på vad det är som gör att serien drar till sig så många manliga tittare.

Vid första anblicken verkar Kvinnofängelset vara en typisk såpopera, en genre som till övervägande del ses av kvinnor. Det är en lång serie med många rollfigurer inblandade och den har flera parallella handlingar på gång samtidigt.

- Men den har också inslag av sånt som är typiskt för en actionserie, den "manliga" motsvarigheten till såpan, säger Eva Österlund.

Handlingen i en såpa kännetecknas av att intriger och relationer får stort utrymme. Problem löses genom dialog. I en actionserie går det betydligt snabbare med handlingsinriktad beslutsamhet.

I Kvinnofängelset förekommer båda delarna. Berättartekniskt liknar serien en vanlig såpa, den försöker imitera faktisk tid och avsnitten slutar ofta med en cliff-hanger. Däremot är sättet att filma långt från såpornas vaselinlinser, istället förstärks den gråtrista miljön av hårda kontraster.

Eva Österlund tror att möjligheten till identifikation är viktig. De som tittar på serien upplever rollkaraktärerna som realistiska.

- Man uppskattar att de ser ut som om de skulle finnas i verkliga livet.

Att det finns så få manliga karaktärer är kanske det som är mest utmärkande med Kvinnofängelset. Kärleksrelationer är ovanliga, istället bygger handlingen på maktkamp.

- Kvinnorna är starka och aktiva på ett sätt som påminner om de manliga rollfigurerna i en actionserie. De framställs inte som offer som behöver hjälp utan klarar att ställa allt tillrätta själva.

ELISABETH KLINGBERG

Maintained by Anders Nicolaysen.
Last updated 1999-01-08.
Legal Disclaimer

http://home.swipnet.se/wentworthweb
wentworthweb@swipnet.se