Hem

Skogen

Skövlingen

Framtiden

Länkar

Osynlig ruta

Regnskogsskikten Djuren Jorden och regnet

Foto av regnskogen

Regnskogen
– förutsättningen för allt liv

Regnskogen är livsviktig för hela jorden. Ett av skälen till att vi behöver regnskogen är att den omvandlar koldioxid till ren luft. Därmed är det ett hot mot allt liv på jorden att människan idag håller på att utrota regnskogen.

     Det finns tre saker som utmärker regnskogen: den finns i länder med tropiskt klimat, det regnar oerhört mycket där och det finns inga utmärkande årstider av kyla eller värme.

     Idag finns bara hälften av den ursprungliga regnskogen kvar. Världens största tropiska regnskog – Amazonas – sträcker sig genom Brasilien, Bolivia, Peru, Ecuador och Columbia.

Skikten
Osynlig rutaRegnskogen består av fyra olika skikt: högsta skiktet, krontaket, mellanskiktet och skogens golv.

Illustration av regnskogens olika skikt

Högsta skiktet
Osynlig rutaI regnskogen finns en mängd olika trädsorter. De flesta träd slutar vid krontaket, men de allra högsta träden sträcker sig över krontaket och bildar regnskogens högsta skikt. Dessa träd föredrar mycket solljus och de klarar de höga temperaturerna, den låga luftfuktigheten och den mycket starka vind som blåser där.

Krontaket
Osynlig rutaUnder det högsta skiktet kommer krontaket. Här formar trädens kronor ett tätt tak cirka 18 - 27 meter över marken. Deras grenar ofta täckta av andra växter och sammanbundna med lianer. 90% av regnskogens organismer lever i krontaket. En tänkbar förklaring till det är att de söker ljuset i trädtopparna.

Mellanskiktet
Osynlig rutaMellanskiktet är en väldigt mörk, men öppen plats. Det består av unga träd och växter som kan leva i svagt ljus. Eftersom de här växterna är vana vid så lite solljus används många av dem som inomhusplantor runt hela världen.

Regnskogens golv
Osynlig rutaDet är inte mycket som kan växa på regnskogens golv, eftersom bara cirka 2% av solljuset når dit ner. På marken finns ett tunt lager av nedfallna löv, frön, frukter och grenar – saker som förmultnar fort.

Foto av regnskogens golv

     Genomsnittstemperaturen i regnskogen är minst 45 - 55 grader Celsius. De flesta skogar här i Sverige består av cirka 5 - 15 olika trädsorter, medan en vanlig regnskog består av upp till 300 olika.

Djuren
Osynlig rutaMer än hälften av jordens alla djur bor i regnskogen. Dessutom är den vinterhem åt många fåglar som bor på andra platser på sommaren.

Foto av en marmosapa     I regnskogen finns mer än en miljon exemplar av vissa djurarter, medan det bara finns ett dussin exemplar av andra. De flesta djuren är inte särskilt stora, det bor mest insekter och smådjur där. Och miljontals av de olika djurarter som finns i regnskogen har förmodligen aldrig blivit sedda. Forskarna tror att det gäller cirka 5 av 6 djurarter. Eftersom de bor på begränsade ytor är det svårt att hitta dem. En insektsart kan till exempel bestå av några få exemplar som bor i en enda stubbe.

     Regnskogar har funnits långt innan människan uppstod. De fanns här när dinosaurierna levde och de fanns här under istiden. Vissa platser frös inte under istiden och regnskogarna var en av dem. Det att regnskogarna har överlevt så mycket kan vara anledningen till att det finns så många olika sorters djur och växter i regnskogarna. En annan orsak kan vara att levnadsförhållandena är så gott som perfekta. Djuren behöver aldrig riskera att frysa och det finns gott om vatten.

Foto av vattenfall     Men tack vare människors skövling av regnskogen utrotas en av dess djurarter ungefär var 15 minut. Det innebär att upp mot 50.000 arter dör ut varje år.

Jorden och regnet
Osynlig rutaJorden i regnskogen är mycket näringsfattig. Därför har växterna utvecklat många olika sätt att trots det överleva. Ett sätt är att inte blomma.

     Vattentillförseln är ett annat problem för växterna. Eftersom det regnar så mycket i regnskogen har många av växterna utvecklat ett vattenavstötande skydd över bladen, för att inte dränkas.

     Mer än hälften av regnet som faller i regnskogen kommer från skogen själv. Det tropiska ekosystemet har funnits här i åtminstone 50 miljoner år, men nu riskerar det att försvinna inom 50 - 100 år.

UPP Pil uppåt