De nære ting.

av Arne Paasche Aasen.  Fra diktsamlingen: SÅ HÖY EN HIMMEL  utgitt 1946

Ditt sinn monne flyge
så viden omkring . . .
Det er som du glemmer
de näre ting.
Det er som du aldrig
en time har fred,
du lengter bestandig
et annet sted.

Du syns dine dager
er usle og grå.
Hva er det du söker?
Hva venter du på?
Når aldrig du unner
deg rast eller ro,
kan ingen ting vokse
og intet gro.

Gå inn i din stue . .
hvor liten den er,
så rummer den noe
ditt hjerte har kjær.
På ropet i skogen
skal ingen få svar.
Finn veien tilbake
til det du har.

Den lykke du søker
bak blånende fjell
- kan hende du alltid
har eiet den selv.
Du skal ikke jage
i hvileløs ring,
men lære deg  elske
d e  n æ r e  t i n g.

En gang i verden.

En gang i verden
da jeg var liten
og lekte gjemsel og löp omkring -
var hele hugen
et hav av glede
- jeg lo mot solen og alle ting.

Jeg åpner dören
og får avisen:
et skrik av smerte og mord og brann!
Hver dag et budskap
med nye sorger
og nye nödrop fra alle land.

Mitt hjerte gråner,
og mine tanker
har ikke stunder til glede mer.
Det er som noen
tar tak i strupen
og dreper lykken hver gang jeg ler.

Så kan det hende
en dag på gaten
jeg hörer - klart som et klokkeklemt -
en sorglös latter
fra barn som leker
 - en sang om noe jeg selv har glemt.

Hvor er den verden
da jeg var liten
og lekte gjemsel og löp omkring?
Hvor er den verden
da alt jeg visste
var sol og blomster og skjönne ting?

av Arne Paasche Aasen

Fra diktsamlingen:
SÅ HÖY EN HIMMEL  
utgitt 1946

DIN UNGDOM

Din ungdom er gitt deg til odel og eie ..
Du skal ikke høkre den bort  
men være den tro, så den åker du pløyer kan gro når din gjerning er gjort.

 Den er ikke evig. Du kan ikke vente
 bestandig å eie dens ild.
 Men kjemper du for den, og er du den verdig, så blir den - så lenge du vil.

Din ungdom er skatten du aldri kan øde om ikke du låser den ned.
 I krevende strid vil den tindre og funkle - men smuldre i ørkesløs fred.

Du kan ikke spare på ungdommens kreft og ha dem til senere år.
Men bruker du dem, skal du kjenne de vokser evinnelig, vår etter vår.

Når roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie,
så bruk den -. Sett kreftene inn!

Arne Paasche Aasen (1901-1978)
Frå samlinga: Verden vårt hjem, 1981

Til förstesiden

En mann fra gaten.

Jeg er en mann fra gaten,
fra pliktens jevne vei -
Men det som skjer i verden
berör også meg.

Jag vekker ingen oppsikt
med det jeg si´r og gjör.
Jeg passer på mitt arbeid
og skötter det jeg bör.

Jeg snakker ikke meget.
Som oftest er jeg stum.
Jeg er på store dager
det store publikum . . .

Så rystes verdens grunnvoll.
Mitt hjerte rystes med.
Det gjelder liv og lemmer.
Det gjelder krig og fred.

Jeg leser i avisen
jeg får ved dagens gry
at store menn og makter
vil tales ved på ny . . .

Det er så mangt å dröfte,
så mange om og men -
og hvem av oss kan vite
hvor detter förer hen?

Jeg husker fra historien
- litt skole har jeg fått -
så  n o e n l u n d e hvordan
det alltid för har gått.

Når store menn - av hensyn
til verdens ve og vel -
lot krigens kaos komme
. . . så sloss de aldrig s e l v !

De satt i konferanser
og "ordnet opp" for oss,
men det var v i fra gaten
som måtte ut og slåss.
Ja det var v i som siden
ble mitraliösers mat
og oss de vakkert kalte
"den ukjente soldat".

Hvis jeg - som disse store -
fikk ordet i min makt,
så var det ennå mye
jeg gjerne skulle sagt.

Og er det k r i g det gjelder,
så vil jeg rope: N e i !
Jeg er en mann fra gaten.
De s p u r t e aldrig meg . . .

av Arne Paasche Aasen

Fra diktsamlingen:
SÅ HÖY EN HIMMEL  
utgitt 1946

 

Friske blomster.

Friske blomster i min vase
hver en dag jeg kommer hjem.
Jeg går bort til skrivebordet
der jeg stolt beundrer dem.

Hun er makelös, min kone . . .
Slik en omsorg gjör meg kry.
At hun e l s k e r meg, vär sikker.
bare det kan det bety.

Triste regninger i bunker
fra herr blomsterhandleer Dal
 - over fem og sötti kroner -
herre-gud hun gjör mrg gal!

"At du elsker meg, min kone,
det er godt og vel og bra -
men s å blodig dyre kjärtegn
vil jeg aldrig mere ha . . ."

Kan du gjette hva hun svarte?
Det tok knekken helt på meg:
"Det er b l o m s t e n e jeg elsker,
det er b l o m s t e r . . . ikke deg."

av Arne Paasche Aasen

Fra diktsamlingen:
SÅ HÖY EN HIMMEL  
utgitt 1946

På vei mot vår

Til og fra ditt hverdagsyrke
førte veien alle år...
Men en morgen kan du stanse
på din vandring: Det er vår!
Du ser plenene i parken
frodig grønnes mot det blå
- du ser unge blonde bjerker
ta sin sommerkjole på...

Og du kjenner - som et kjærtegn -
solens varme mot ditt kinn.
Og det er som sluser sprenges
av en styrtsjø i ditt sinn.
Nye håp og djerve drømmer
bærer tanken vidt av sted.
Nye verd'ner kan du skimte
der de gamle brente ned.

Når en hverdagsvandrers hjerte
finner vårens melodi
løfter drømmens kongeørner
sine vinger mot det fri.
Dine levedagers lengsel
roper glad mot solens ild:
Morgenrøde - jeg er rede.
Prøv min styrke - slipp meg til!

 av  Arne Paasche Aasen -

Dette diktet fikk jeg fra
Marie som har mange kloke dikt på sine hjemmesider.