Louise är terapeut och kursledare i personlig utveckling och författare till
                                    3 otroligt lärorika böcker om drömmar. Bl a  "Förstå dina drömmar".
                                    Här berättar hon bl a om olika drömtyper som Påvisande, Rådgivande,
                                    Informerande,Varnande och Telepatiska drömmar. Hur vi kan ta till oss och
                                    förstå budskapen och vilka vi själva är och mycket mera .
                                    Vi får också tillfälle att ställa frågor.                Louise´ kalendarium