KOMMITTEN FÖR FRIA VAL

WEB-TIDNING

Picture
valinformation VALinfoJpeg00020 valinformation >

Kommitten för Yttrandefrihet & Fria val är en politiskt obunden sammanslutning som värnar om yttrandefrihet och demokratiska rättigheter enligt FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna, artiklarna 19, 20 och 21.

The Committee for Freedom of Speech & Free Elections  is assembly not political tied, and we protect freedom of speach and democratic rights according to the United Nations declaration of the human rights, articles 19.20 and 21.

E-mail

Contact Webmaster@company.com with comments or questions regarding this site. 
© Copyright,
Company Name, All rights reserved.