KOMMITTEN FÖR FRIA VAL
 Välkommen
 När, var, hur
 Partier
 Valbarometer
 FN §19,20,21
 Rösta här
 Antidemokrati
 Valfusk
 FN bevakar?
 Politruker
 Utlandets syn
 Kontakt
Picture
VALinfoJpeg00020

Den "förbjudna" valfrågan

Order demokrati betyder "folkstyre"  Demokrati innebär att man tillämpar principen att en person har en röst och att rösterna är lika mycket värda. (Demokrati innefattar inte några partipolitiska värderingar eller några ekonomiska eller sociala "rättigheter".) För att demokratin/folkstyret ska kunna fungera krävs det yttrandefrihet, frihet att bilda politiska partier och att partierna tillåts deltaga i val.

Den viktigaste politiska frågan för Sverige är flykting- och invandrarpolitiken eftersom den avgör vilken kultur landet ska ha under hundratals eller tusentals år framåt. Kulturen, dvs livsstilen, inverkar på hela samhället. Alla människors vardag, deras materiella verklighet och deras tankar och känslor, om de är lyckliga eller olyckliga, beror på vilken generell livsstil som dominerar samhället. Riksdagspartierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet förespråkar "det mångkulturella samhället", dvs ett samhälle med en helt annan livsstil än den vi hade i Sverige under 1900-talet.  "Det mångkulturella samhället" har förverkligats i större stadsdelar som Tensta, Botkyrka och Rinkeby i Stockholm, Hammarkullen i Göteborg och Rosengård i Malmö. Genom integrationsprojekt och ökad flyktinginvandring förändras snabbt hela städer, samhällen och byar, från svensk livsstil till en blandning av nordisk, muslimsk, östeuropeisk, afrikansk, sydamerikansk och asiatisk kultur.

Vissa medborgare tycket att invandringen är bra och ser  "det mångkulturella samhället" som positivt. Andra är oroade och vill slå värn om vår egen kultur och föredrar den nordiska livssstilen.  Vilken av åsikterna som är rätt eller fel tar denna hemsida inte ställning till.

Däremot vill vi värna om yttrandefrihet och demokrati. Varje försök av medborgare att framföra sin oro eller negativa inställning till den under flera decennier pågående massinvandringen har verbalt eller fysiskt slagits ner av politiker, offentligt anställda tjänstemän, vänsterextremister eller journalister. När Sjöbo kommun lagenligt skulle genomföra allmänna val om flyktingpolitiken så försökte uppbåd av politiker, journalister, präster m fl  ihärdigt och genom hårda påtryckningar att förhindra valet. Trots alla hot, förolämpningar och trakasserier såg komunstyrelsens ordförande till att valet genomfördes. Resultatet blev att ca 75 % av kommuninvånarna sade nej till flyktingmottagning. Som straff för att  valet genomfördes blev kommunstyrelsens ordföranden utesluten ur sitt parti, Centerpartiet.  Sedan dess har liknande försök till opositionsyttringar skrämts till tystnad. Hederliga medborgare ur samtliga partier stämplas omgående som "främlingsfientliga", "rasister" eller rent av "nazister" och hängs ut av dgaspressen så snart de offentligt ifrågasätter den generösa flyktingpolitiken. Därmed är deras karriär oftast förstörd.

Denna åsiktsförföljelse är odemokratisk och strider bl a mot FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Man är varken mer eller mindre demokratisk om man är för eller mot flyktinginvandring, själva åsikten har inget med demokrati att göra. Det är rätten att ha en åsikt och att få rösta i frågan som är en demokratifråga.

Eftersom flyktingfrågan, av någon dunkel anledning,  inte tillåts att diskuteras fritt och för att riksdagspartierna absolut inte kommer att tillåta medborgarna att rösta i frågan, så erbjuder vi dig att rösta om invandringen i rutan här nedan. Resultatet av denna opinionsundersökning blir intressant inför det stundande valet.

Det går bara att rösta en gång för varje person. Tryck på View... för se hur andra har röstat .

Opinionsundersökning
Vad anser du om den nuvarande flyktingpolitiken?
Vi bör öka mottagandet av flyktingar + anhöriga Vi har en bra flyktingpolitik Flyktingmottagandet bör minska Flyktingmottagandet bör helt upphöra

View current results

Här kan du testa vilket parti de sympatiserar mest med, även när det gäller invandringspolitiken

http://www.svd.se/statiskt/val2002/valjarkompassen/

Som du märker så rämnar inte jorden,  åskan slår inte ned och du blir inte fredlös bara för att du säger din mening i den förbjudna valfrågan.. Demokratin klarar även detta.

Denna opinions- undersökning startade 1 maj och pågår till 15 september 2002