KOMMITTEN FÖR FRIA VAL

WEB-TIDNING

Picture
valinformation VALinfoJpeg00020 valinformation >

2002-10-12

Postens politiska personal

I Sveriges Television 1 Rapport meddelades i dag att brevbärare i Mölndal fått årets civilkuragepris för att de censurerat den post de ska dela ut och inte delat ut post från Nationaldemokrataterna under valrörelsen.

Posten har inte straffat brevbärarna för tjänstefel trots att Nationaldemokraterna betalat porto för den post som skulle till invånare i Mölndal. I stället får nu brevbärarna en facklig hedersutmärkelse för att de agerar politiskt i tjänsten och bara delar ut post från politiska partier som de sympatiserar med. I TV-reportaget sade en brevbärare att de även brukar censurera annan post och vägra dela ut den, t ex pornografiskt material.

Nu har demokratin, yttrandefriheten och rättssäkerheten upphört i Sverige. T.o.m. staligt anställd personal, som enligt lag ska vara opolitiska, arbetar nu politiskt mot vissa medborgare och partier. Valfusket blev värre än vad alla befarat!  Nu förväntas att brevbärare ska vägra dela ut post har Vänsterpartiet som avsändare!


Journalist på Sydsvenska Dagbladet:

-" Vår uppgift är snarare att uppfostra än att informera"

(Uttalande till Kenneth Sandberg angående tidningens policy när det gäller artilklar om invandrare och invandring, 2002-01-21)


 

2002-09-10

I kväll, några dagar innan valet, sände TV1s Granskning ett reportage där journalister med dold kamera lurade politiker att avslöja sig som kritiska till invandringen i Sverige. 54 valstugor besöktes, men bara 1 hos Vänsterpartiet. Tydligen ville inte vänsterjournalisterna att någon ur det egna ledet skulle avslöjas som "främlingsfientlig".

Och detta tvingas vi finansiera genom TV-licenstvång. "Uppfostrings-TV" har bråda dagar inför valet. Nu borde snart alla tittare ha förstått statstelevisionens budskap: socialism=bra, högerpolitik=dåligt


 

2002-08-25

Efter Sydnytts "avslöjande":

Sverigedemokraterna och National- demokraterna fråntogs inbokade reklamplatser på bussar i Helsingborg

Sverigedemokraterna har sedan några några dagar reklam (partiets internetadress) på stadsbussarna i Helsingborg. Nationaldemokraterna har även köpt skyltplats för nästa vecka på bussarna via en reklambyrå.  Sveriges Televisions nyhetsprogram Sydnytt och TV1 Aktuellt sände i kväll inslag om bussreklamen och ifrågasatte de två partiernas rätt att annonsera genom att bl a intervjua några okända personer "på gatan" som var kritiska. TV-reporten aktade sig för att säga ett enda ord om vad lagen säger om yttrandefrihet och åsiksspridning. Han intervjuade den kände och aktive kommunisten och motståndaren till nationella partier Stieg Larsson som fick berätta vad Sverigedemokraterna vill. Ingen Sverigedemokrat eller Nationaldemokrat fick berätta om sitt parti eller alls komma till tals. Mycket märklig journalistik! Detta mycket partiska och oprofessionella TV-reportage strider mot pressens etiska regler om objektivitet och att båda parter bör komma till tals.  Detta struntade TV-reporten, hans redaktionskumpaner och redaktionschefen i. Så långt har politrukjournalisterna på statstelevisionen gått! Inte undra på att svenska journalister föraktas av de professionella journalisterna i andra länder.

Sydnytt gjorde således en minst sagt undermålig journalistisk insats men lyckades bra med sin politiska insats, vilket uppenbart var det viktigaste för dem. Efter Sydnytts "avslöjande" bestämde Swebus att omedelbart ta bort Sverigedemkraternas bussskyltar under hyrestiden och att neka Nationaldemokraterna  bussreklam trots att de har avtal om detta. Så hindras fria val, ytttrandefrihet och demokratin i dagens Sverige med hjälp av politiskt korrupta journalister.


 

Meddelande från Nationaldemokraterna   2002-08-14


Oseriös journalist på Helsingborgs Dagblad ljuger om ND:s Sonja Bengtsson

Journalisten Joakim Björck slår i dagens Helsingborgs Dagblad upp en stor artikel om Nationaldemokraternas kandidat till Klippans kommunfullmäktige, den kända framgångsrika travkusken Sonja Bengtsson, 65 år. Björck går i artikeln till fränt angrepp mot Bengtsson och använder sig av såväl felciteringar, snedvridningar som direkta lögner i syfte att smutskasta Bengtsson och Nationaldemokraterna.


 

Häxjakt på åldringar p g av deras ev. politiska åsikter i ungdomen

Namnen på 28.000 medlemmar i svenska nazist- och fascistpartierna under åren 1931 till 1945 publiceras i en ny bok av den ökände "fascist"-jägaren Tobias Hubinette. Hübinette är bl a omtalad för sin uttalade önskan om vår kulturs undergång. Han är dömd för flera brott, bl a 1995 för ofredande och förtal. Hübinette hade bl.a. i brev till olika personer anklagat dem själva eller andra för att vara rasister.


Så här skrev Tobias Hübinette 1996, i tidskriften Creol; "Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!".


Det är en vämjelig "telefonkatalog" som Hubinette presenterar som bok. Denne "författare" och amatörforskare har nu  lagt ner otroligt mycket tid på att spåra upp vilka personer som ev. var nazister före andra världskrigets slut. Den 500-sidiga katalogen innehåller namn på 28 000 svenskar, inte bara medlemmar i något av  nazistpartierna utan även folk som kanske inte var medlemmar utan hade någon kontakt med organisationerna,  samt 5.000 medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland (som inte alls var någon nazistförening). Det är uppenbart att enda syftet med denna uppräkning av namn är att skada människorna.

Nu blir de utpekade  3000 - 4000 åldringarna som ännu lever, och deras anhöriga, utsatta för en häxjakt och smutskastning som passerat all anständighet och etik.  Bojkotta "boken" som inte är annat än åsiktsregistrering. Bojkotta även det som denne  "författare" framledes exkreverar.

Erik Svensson      2002-08-14


 

Presskrönika från SD 2002-08-13
 

EXPRESSEN och lokala radiostationer stoppar Sverigedemokraternas annonser

Den liberala tidningen Expressen kommer inte under några som helst villkor att ta in annonser från Sverigedemokraterna har de uppgett. Expressen säger att de har som princip att "inte främja Sverigedemokraterna".

Däremot vill Expressen  främja U.S. Video (Sexvaruhus), Club Tabu, Tarotnummer  samt diverse sexchatlinjer. Dessa tillåts nämligen annonsera i Expressen.  Expressen är ju en liberal tidning trots allt, men bara i frågor som inte rör Sverigedemokraterna förstås. Med den inkonsekventa hållningen är det förståeligt att läsarna sviker Expressen, eftersom Expressen svikit väljarna först. 

På samma sätt har samtliga lokala radiostationer i Göteborg uppgett att de inte kommer att ta emot annonspengar från Sverigedemokraterna. Detta eftersom partiet är "omdiskuterat". Där kan man tala om ryggradslöshet… Men så lever vi i en alldeles speciell form av demokrati. Ingen ifrågasätter. Demokratiformen kanske kan kallas "mångkulturell demokrati". En av effekterna av denna speciella form av demokrati är att de oppositionella inte får uttala sig. Detta för att värna den mångkulturella demokratin. Man vill verka för mångfald, men man tillåter bara en åsikt. Här kan paralleller dras till George Orwells mästerverk "1984" där Storebror och hans parti gett vissa ord ny innebörd. Detta kallas nyspråk och de anammade sanningarna "Krig är fred", "Frihet är slaveri" och "Okunnighet är styrka" är allmänt accepterade. Dessa politiskt korrekta sanningar är förhärskande i Oceanien, landet där Storebror ser dig. På samma vis får vi i Sverige lära oss att "Massinvandring är solidaritet", "Invandrare flyr från krig och förtryck"  och att "Demokrati är allas lika värde (dvs. allas lika rätt att bosätta sig i Sverige)".

I "1984" har Sanningsdepartementet hand om propagandan. All information går genom Sanningsdepartementet innan det når folket.  Obehagliga nyheter friseras och fakta justeras så att det inte motsäger det politiskt korrekta. På samma vis är det i Sverige anno 2002. De som vågar opponera sig eller kritisera den mångkulturella visionen kallas "främlingsfientliga" eller "rasistiska" för att på så vis likriktas. Nyfikna medborgare ska skrämmas bort från SD likt människor som flyr en spetälsk. 
Pressmeddelande. Pia Kjærsgaards ugebrev, mandag den 12- august 2002

Sverige - Europas DDR

Det svenske valg ligner mere og mere en farce. For at sikre at de svenske vælgere ikke skulle finde på at stemme på andre partier end de gammelkendte, er de svenske medier gået i gang med en udrensning, som ellers kun kendes fra diktaturstater.

Indvandrerkritiske partier kan ikke få lov til at komme til orde. De kan ikke få lov at indrykke valgannoncer i aviserne og de holdes ude fra svensk TV´s valgudsendelser. De skal simpelthen behandles som ikke-eksisterende. Som i totalitære stater skal ethvert tegn på deres eksistens udviskes fra al offentlighed. De findes ikke. Kun befolkningens ivrige og gentagne jubelsang til det multikulturelle samfund får mediedækning. Indvandrere foretager slet ingen kriminellegerninger i Sverige, for det berettes ikke. Det er frasernes samfund. Det er undertrykkelsen af enhver opposition. Det er Skandinaviens DDR.


2002-08-11

DN:s chefredaktör vägrar införa valannons från SverigedemokraternaHansBergström kopia

Dagens Nyheters chefredaktör Hans Bergström beslutade på onsdagen att säga nej till en valannons från Sverigedemokraterna.

 -" Även om de framträtt i finare dager på senare tid känner jag en misstro mot deras nya fasad,  säger Hans Bergström."

Detta är ytterligare ett beklämmande exempel på journalistiska politruker som med mycker graverande åtgärder hindrar fria valkampanjer och åsiktsspridning. I övriga västvärlden är journalister förkämpar för yttrandefrihet. Så är det tyvärr inte i dagens Sverige. Utländska journalister har starkt kritiserat svenska kolleger för deras partiskhet och anmärkningsvärda brist på journalistisk etik.

Hans Bergström är ingen vän av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 19:  Åsikts- och yttrandefrihet
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.


 

Pressmeddelande 2002-08-07:

Dagens Nyheter nekar åter Sverigedemokraterna annonsplats

Dagens Nyheter säger nej till att publicera annonsen "Vi har ansikten!" från Sverigedemokraterna. Redaktör Hans Bergström motiverar tidningens vägran med att partiet har "rasistiska stråk" - detta genom att motsätta sig utomeuropeiska adoptioner. Ställningstagandet kring adoptioner är inte något centralt krav hos Sverigedemokraterna. Viktigt är vad som tas upp i partiets valmanifest. Centralt för Sverigedemokraterna är kravet på en fungerande integration av invandrare i det svenska samhället. Det förutsätter att krav ställs på de nyanlända, om att lära sig svenska och att försörja sig själva. Det förutsätter också att invandringen minskas och blir bättre kontrollerad..

 Dagens Nyheter har en tunn motivering till att vägra ta in annonser från Sverigedemokraterna. Partiet går nu vidare med sin annons "Vi har ansikten!" till dagstidningar som företräder en annan demokratiuppfattning än DN. Annonsen kan ses på Sverigedemokraternas valsajt: http://www.sverigedemokraterna.se/val02/annons_dn.pdf


 

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOMSFÖRBUND KRÄVER FN-OBSERVATÖRER VID DET SVENSKA VALET

Dansk Folkepartis Ungdoms (DFU) politiska vice ordförande och internationella sekreterare, Morten Messerschmidt, har i en hänvändelse till utrikesministern Per Stig Møller, begärt att det ska utstationeras FN-observatörer vid det kommande valet i Sverige som ska säkra att valet är korrekt och demokratiskt.

- Vi har under den senaste tiden kunnat konstatera att Sverige har problem med att acceptera de demokratiska spelreglerna, säger Morten Messerschmidt. Detta har i särskild grad visat sig när det gäller invandringskritiska partier, som bland annat medierna behandlar på ett sätt som inte kan kallas annat än odemokratiskt. Mot denna bakgrund anser jag att det både är relevant och nödvändigt att vidvalet ha neutrala observatörer från FN som ser till att valet genomförs enligt de demokratiska principerna, säger Morten Messerschmidt.


 

DANSKA MEDIER OCH POLITIKER TAR AVSTÅND FRÅN SVENSKA MEDIER

 

  Journalister i Sveriges Radio ska beteckna invandringskritiska partier för främlingsfientliga. Sverigedemokraterna och SD-Kuriren avslöjade för ett par veckor sedan ett hemligt dokument från Sveriges Radios Eko-redaktion där ledningen gav direktiv till journalisterna om hur man ska benämna Sverigedemokraterna i valrörelsen. Nu tar danska journalister och politiker avstånd från svenska mediers arbetsmetoder.

Efter att Sverigedemokraterna och SD-Kuriren avslöjat dokumentet har danska journalister vänt sig till partiet och tidningen för att ta del av dokumentet. Nu upprörs de danska journalisterna och politikerna över hur situationen är i Sverige.    - Djupt problematiskt, svarar Danmarks Radio.

"Efter order från ledningen i Sverige Radio blir journalister på samhällsredaktionen Ekot nu uppmanade att beteckna Sveriges största nationalistiska parti, Sverigedemokraterna, som 'främlingsfientligt'.   Dessutom understryks att journalisterna inte skall vara objektiva, men  partiska över organisationer som 'hotar det demokratiska samhällets grundidéer'", skriver danska Kristeligt Dagblad.  "Sverigedemokraterna står för en markant framgång vid det kommande valet till riksdagen", skriver man vidare.

Rolf Stengård, nyhetschef på Eko-redaktionen, som har varit med om att utarbeta dokumentet säger följande: - Som statsmedium har vi ett ansvar för att försvara demokratin och principerna om att alla människor är lika värda. Det är vår plikt att vara partiska och ta avstånd från rörelser, som hotar demokratin.   När Sverigedemokraterna inte får mer sändningstid visar det att de  är obetydliga i svensk politik. Vi önskar inte att överdriva deras  betydelse.

 Åtskilliga svenska medier och politiker har den senaste tiden gått  hårt åt den danska invandringspolitiken. I Danmark har man däremot   betecknat den svenska invandringsdebatten som nedtystad.   Lisbeth Knudsen, nyhetsdirektör i Danmarks Radio, tar starkt avstånd från direktiv liknande de som gått ut i Sverige till journalister: - Det skulle aldrig ske i Danmarks Radio. Att journalisterna ska  vara partiska över invandringskritiska rörelser är djupt problematiskt  för ett statsmedium, som ska representera hela befolkningen. Det är  inte ledningens uppgift att tala om för journalisterna hur de ska  beskriva olika organisationer, säger Lisbeth Knudsen, som också tar avstånd från att mindre partier ska ha mindre sändningstid än  större. - Till folketingsvalet får alla partier som ställer upp samma  sändningstid och samma möjligheter att presentera sitt budskap i  Danmarks Radio. Jag har precis sett det svenska dokumentet och måste  säga att jag är mycket förundrad. Jag är rädd för att svenskarna gör  ett stort misstag, om de vill försvara demokratin och understryka  bestämda hållningar, säger Lisbeth Knudsen.

 Danska politiker från flera olika partier tar också avstånd från de svenska medierna. Birthe Rønn Hornbech, rätts- och utlänningspolitisk ordförande från det regerande Venstre, menar att journalisterna i  Sveriges Radio själva utgör ett hot mot demokratin. - Jag är skakad över att statsmedierna blandar sig i det svenska  valet och censurerar. Att de använder censuren som ett försvar för demokratin visar hur lite de förstår demokratins fundament, säger  hon.

 Line Barfoed, rättsordförande för vänsterpartiet Enhedslisten, har samma åsikt.  - Demokratin och yttrandefriheten blir inte gagnade av att undertrycka åsikter. Det hela måste tolkas som åsiktstyranni, säger Line Barfoed.   Även Peter Skaarup, utlänningsordförande för Dansk Folkeparti, är  bekymrad över Sveriges Radios dokument. - Det är ett demokratiskt problem för Sverige, säger han. Vad man än tycker om olika partier och åsikter är det inte statens uppgift att  utöva censur.

 Socialistisk Folkepartis rätts- och utlänningsordförande, Anne   Baastrup, anser också att det är ett demokratiskt problem. - Det låter omedelbart mycket problematiskt om Sveriges Radio försöker  att neka bestämda partier samma villkor som andra partier. Man   försvarar inte demokratin genom att frånta vissa grupper rätten att yttra sig, säger hon.


 

Radio Kristianstad kl 14.34 | tisdag 23 juli 2002

Tidning nobbar Nationaldemokraterna

HELSINGBORG. Nationaldemokraterna är ett odemokratiskt och främlingsfientligt parti. Därför blir det inga annonser i Helsingborgs Dagblad för partiet som nu menar att tidningen ägnar sig åt censur. Efter att Marie-Louise Norrsell, ordförande för Nationaldemokraterna i Helsingborg, hörde av sig till Helsingborgs Dagblad för att diskutera en annons tog tidningen beslutet att säga nej till annonsering.  Sören Karlsson, som är chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare för Helsingborgs Dagblad säger att anledningen är att Nationaldemokraterna är ett odemokratiskt och främlingsfientligt parti.


 

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna 2002-07-13
Journalister vid Sveriges TV bedriver politisk propaganda
Sveriges Television tillverkar propagandafilm mot Sverigedemokraterna  SD-Kuriren kan här avslöja att det statliga TV-bolaget, Sveriges Television (SVT) nu tillverkar en propagandafilm mot Sverigedemokraterna.  Målet: Att få folk att inte rösta på partiet i årets val och därmed hindra partiet från att komma in i riksdagen och hota de etablerade partiernas makt. En källa på Sveriges Television avslöjar för SD-Kuriren att man på SVT:s samhällsredaktion nu är i färd med att tillverka en anti-SD-film, som skall sändas i SVT strax innan valet. Anna-Lena Lodenius har, tillsammans med fotografen Björn Lockström, har fått i uppdrag att sammanställa en propagandafilm mot SD. Anna-Lena Lodenius är tidigare känd för att ha skrivit om den så kallade "extremhögern" i Sverige. Det statliga TV-bolaget har, enligt SD-Kurirens källa, som sitt mål att svärta ned Sverigedemokraterna för att förmå de svenska väljarna att inte lägga sin röst på partiet, som annars kan hota de etablerade riksdagspartierna. Det är inte första gången som SVT ägnar sig åt politiska propagandafilmer. I samband med statsminister Göran Perssons "Intoleranskonferens" förra året tillverkades en film, som på ett vidrigt sätt blandade samman Sverigedmeokraterna med våldsamma nazistgrupper. Filmen sändes för världens ledare samt för hela svenska folket. Årets film kommer, vad SD-Kuriren erfar, att försöka framställa Sverigedemokraterna som ett parti med "nazistiska kopplingar" vars företrädare är ett hot mot det "demokratiska" Sverige
.


 

    Hemligt policydokument från Sveriges Radio

Journalister vid Sveriges Radio instrueras att i alla reportage ta avstånd från Sverigedemokraterna

2002-06-06  PR  E  S  S  M  E  D  D  E  L  A  N  D  E  från Sverigedemokraterna:
 Sverigedemokraterna har kommit över ett hemligt dokument som cirkulerats från Sveriges Radio centralt till lokalradion runt om i landet under maj månad. Det är medlemmar i partiet på två olika lokalradiostationer som upprörts över den politiska vinklingen i nyhetsjournalistiken och vidarebefordrat de instruktioner de mottagit inför valrörelsen. Upphovsmannen till det hemliga dokumentet är Staffan Sonning, chef för den inflytelserika Ekoredaktionen. Dokumentet beskriver den policy som Ekot antagit för hur Sverigedemokraterna ska behandlas i sändningarna. För det första har det bestämts att Sverigedemokraterna är ett "främlingfientligt" parti. Partiet får inte beskrivas som "högerpopulistiskt,  högerextremistiskt, invandringskritiskt, eller någon liknande förskönande omskrivning".För det andra ska Sverigedemokraterna bevakas när det är nyhetsmässigt motiverat, och då ska avstånd markeras vid varje tillfälle, "från främlingsfientliga och rasistiska ståndpunkter". ......................... En tredje punkt i dokumentet säger att nyhetsvärderingen måste tona ner Sverigedemokraternas betydelse.

Contact Webmaster@company.com with comments or questions regarding this site. 
© Copyright,
Company Name, All rights reserved.