KOMMITTEN FÖR FRIA VAL
 Välkommen
 När, var, hur
 Partier
 Valbarometer
 FN §19,20,21
 Rösta här
 Antidemokrati
 Valfusk
 FN bevakar?
 Politruker
 Utlandets syn
 Kontakt
Picture
VALinfoJpeg00020

Stort urval av partier att rösta på

Det finns 34 partier att rösta på vid detta riksdagsvalval, inte bara de sju som finns representerade i dagens riksdag. De partier som ställer upp för val till riksdagen kan också delta i val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt vid val till Europaparlamentet. Dessa partier har registrerats för riksdagsvalet:

Allianspartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Centrum-Demokraterna
Det nya partiet (d)
Direktdemokraterna
Enhet
Europeiska Arbetarpartiet-EAP
Folkdemokraterna
Folkpartiet liberalerna
Förnyelsekraft Nya Arbetarpartiet
KPMLr-Revolutionärerna
Kristdemokraterna
Kvinnopartiet
Miljöpartiet de gröna
Moderata Samlingspartiet
Nationaldemokraterna
Norrbottenspartiet
Ny Framtid
Nydemokrati
Partiet för naturens lag
Rikshushållarna
Rättvisepartiet socialisterna
Sjöbopartiet
Skattereformisterna
Skånepartiet
Socialistiska Partiet
Solidaritetspartiet
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti
Strandskyddspartiet
Sverigedemokraterna
Sveriges grannskapsparti - svenska folkets vilja
Sveriges kommunistiska parti
Vänsterpartiet