KOMMITTEN FÖR FRIA VAL

WEB-TIDNING

Picture
valinformation VALinfoJpeg00020 valinformation >

       Sweden 3 September 2002

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 

OHCHR-UNOG

8-14 Avenue de la Paix

1211 Geneva 10, Switzerland

Vi begär att Förenta Nationernas kommission för de mänskliga rättigheterna snarast granskar förhållandena i Sverige angående efterlevandet av Förenta Nationernas generalförsamling år1948 antagna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artiklarna 19, 20 och 21, vilka berör yttrandefrihet och demokrati.

Under en längre tid och speciellt nu under pågående valkampanjer inför riksdags-, landstings- och kommunalval den 15 september 2002 förekommer det allvarliga brott mot yttrandefriheten. Vissa politiska partier som inte är representerade i Riksdagen hindras att delta på lika villkor i valinformationen till medborgarna. Följande förhållanden har hittills dokumenterats:

  1.Valmöten hindras och störs

  2.Valarbetare utsätts för misshandel och hindras att dela ut valinformation

  3.Politikers hem utsätts för skadegörelse

  4.Statligt och kommunalt anställda personer avskedas från sina jobb p g av  engagemang i politiska partier

  5.Partier skapar valkoalitioner för att förhindra nya partiers röster att ge adekvat inflytande

  6.Vissa partier får inte annonsera i dagspressen

  7.Journalister som arbetar vid radio och television, som har avtal med staten, är partiska och motarbetar aktivt vissa partier

  8.Valsedlar för vissa partier "försvinner" från vallokalerna

  9.Vissa partier får inte informera i skolorna, medan andra tillåts detta

  10.Vissa partier vägras hyra offentliga lokaler för att ha möten

  11.Försök görs för att stoppa lagligt ekonomiskt partistöd till regionalt parti

Vi anhåller om att FN bevakar det pågående valet i Sverige och att FN påverkar Sveriges statsledning att uppskjuta valet i avvaktan på att valet kan ske under demokratiska former där om de mänskliga rättigheterna enligt artiklarna 19, 20 och 21 respekteras.

Nordiska Frihetsrådet, Sverige                        Kommittén för yttrandefrihet & fria val,                   

Nordiska Frihetsrådet, Norge                          Nordiska Frihetsrådet, Danmark

Kontakt:  Nordiska Frihetsrådet, Box 178, 244 30 Kavlinge, Sweden

e-mail: val-info@europe.com

Nordiska Frihetsrådet och  Kommitten för yttrandefrihet & fria val är politiskt obundna sammanslutningar som värnar om yttrandefrihet och demokratiska rättigheter enligt FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna, artiklarna 19, 20 och 21.

  FN-observatörer bevakar valet?
   

  Dansk Folkepartis Ungdoms (DFU) politiska vice ordförande och internationella sekreterare, Morten Messerschmidt, har i en hänvändelse till utrikesministern, Per Stig Møller, anmodat om att vid det kommande valet i Sverige skall det bli utstationerat FN-observatörer, som skall säkra att valet är korrekt och demokratiskt. Vi har under den senaste tiden kunnat konstatera att Sverige har problem med att acceptera de demokratiska spelreglerna, säger Morten Messerschmidt. Detta har i särskild grad visat sig när det gäller invandringskritiska partier, som bland annat medierna behandlar på ett sätt som inte kan kallas annat än odemokratiskt. Mot denna bakgrund anser jag att det både är relevant och nödvändigt att vid valet ha neutrala observatörer från FN som ser till att valet genomförs enligt de demokratiska principerna, säger Morten Messerschmidt.

  Proceduren är känd från många länder. Bland annat i afrikanska stater, där den demokratiska processen inte kommit särskilt långt, har man med fördel använt FN som observatörer, säger Morten Messerschmidt, som understryker nödvändigheten efter de många avslöjanden som kommit fram de senaste månaderna: Det hemliga policy-dokumentet till journalister om att nedgöra invandringskritiska politiker; Reaktionerna på Dansk Folkepartis annons i Dagens Nyheter; Den svenska regeringens hänvändelse till EU om Danmarks trovärdighet; med mera.

  Det är naturligtvis beklagligt, att de svenska politikerna, som inte förstår konsekvenserna av den obegränsade invandringen, har satt Sverige i en situation där vi är tvungna att sätta frågetecken vid landets respekt för demokratin. Men av hänsyn till de vanliga svenskarnas demokratiska säkerhet och Europas stabilitet, ser jag ingen annan utväg än att låta FN säkra att de demokratiska spelreglerna följs, avslutar Morten Messerschmidt
   

Contact Webmaster@company.com with comments or questions regarding this site. 
© Copyright,
Company Name, All rights reserved.