KOMMITTEN FÖR FRIA VAL
 Välkommen
 När, var, hur
 Partier
 Valbarometer
 FN §19,20,21
 Rösta här
 Antidemokrati
 Valfusk
 FN bevakar?
 Politruker
 Utlandets syn
 Kontakt
Picture
VALinfoJpeg00020

ANTI-DEMOKRATER

Åsiktsfrihet, möjlighet till opinionsbildning och fria val är inte accepterat av alla i Sverige, trots att det är lagstadgade demokratiska rättigheter. Personer och organisationer som inte accepterar demokratin har vid tidigare val hindrat vissa partier att hålla offentliga möten genom bl a skadegörelse, misshandel av politiker, störningar genom skrik, musik och visselpipor, hot mot både åskådare och valarbetare (bl a genom att fotografera dem) samt genom att plocka bort valsedlar från postkontor.

Dessa antidemokratiska brott upprepas även under den valkampanj som pågår just nu. Polisen borde enligt LAGBOKEN Brottsbalk (1962:700)  5 § om Högmålsbrott  inta nolltolerans mot varje ansats att störa valmöten.  Så sker inte. Rättsmyndigheterna ser också mellan fingrarna när vänsterungdomar gör sig skyldiga till ev. högmålsbrott. Det är oerhört farligt när demokratin inte omfattar alla medborgare och politiska partier. På grund av myndigheternas  undfallenhet kommer det politiska våldet att upptrappas och tilltron till demokrati kommer att minska ytterligare.

Många journalister är inte objektiva, i stället utnyttjar de sina artiklar för politisk propaganda. Vissa massmedia har en "policy" att motarbeta vissa partier. Det har framkommit att journalister underdånigt lyder direktiv från chefer att använda viss politisk terminologi för att smutskasta vissa partier. Därför går det inte att lita på svenska massmedia. De är ofta maktens lydiga redskap liknande kollegerna i forna Sovjet. Svensk radio och TV kan inte alls jämföras med den opartiskhet som råder i t ex England, Frankrike och USA.

På denna hemsida ska vi rapportera om antidemokratiska tendenser och polisens bevakning under partiernas valkampanjer. Vi är tacksamma för information från drabbade partier. Uppge vad som hänt och sänd gärna fotografier samt hänvisa till tidningsartiklar (tidning + publiceringsdag). Berätta även om polisens insatser och om ni gjort polisanmälan. Adressen är val-info@europe.com.

Läs nedan om ev. högmålsbrott, våld, skadegörelse och försök att hindra väljare att ta del av politisk information vid valmöten.  

HÖGMÅLSBROTT

LAGBOKEN Brottsbalk (1962:700)   5 §

Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.

2002-08-28 Meddelande från Sverigedemokraterna

SANDBERG SöKER ASYL I DANMARK
Den förre byrådirektören på dåvarande Invandrarverket och sverigedemokraten Kenneth Sandberg beger sig imorgon till Danmark för att gå i exil. Han kommer att söka politisk asyl i grannlandet. Några av orsakerna är att han blivit sparkad från sitt arbete vid Invandrarverket och har idag yrkesförbud i landet på grund av sina politiska åsikter. Han har dessutom blivit usatt för terrorism i form av vandalisering i hemmet med fönsterkrossning, nedklottring och sönderskurna bildäck. Man har dessutom fysiskt försökt att attackera honom vid flera tillfällen. Polisen har ökat patrulleringen vid hans bostad men kan av saknade resurser inte göra mer.

Massmedierna i Sverige har vägrat skriva om händelserna, då man anser att "detta skulle gynna Sverigedemokraterna", som en skånsk tidning uttryckte sig. Inga politiker från andra partier har tagit avstånd från det politiska våld som riktats mot Sandberg. Istället har man i tysthet gett sitt stöd åt de stormtrupper som utför attentaten.  - Det är min avsikt att söka politisk asyl i Danmark eller, alternativt, hjälp från den danska regeringen att säkra mina mänskliga rättigheter i Sverige, säger Kenneth Sandberg. Sandberg anser också att Sverigedemokraterna demoniseras i den svenska samhällsdebatten. Att medierna ofta ger partiet epiteten som rasistiskt och främlingsfientligt uppmuntrar vänsterextrema personer att trakassera honom.

PRESSMEDDELANDE 2002-08-26

Kristdemokraterna stal ND:s valaffischer på Ekerö

Under lördagskvällen kunde några av Ekerös nationaldemokrater se hur Kristdemokraternas valbuss, väl synlig med Kristdemokraternas partinamn och logotype på sidorna, åkte runt i kommunen och tog ned de plakat med Nationaldemokraternas valaffischer påklistrade som satts upp runt om i Ekerö kommun. Nationaldemokraterna samlades snabbt för att ta upp jakten påvalsabotörerna och sätta stopp för deras olagliga tilltag, och åkte upp jämsides med den kristdemokratiska valbussen. När Kristdemokraterna fick klart för sig att de var upptäckta försvann de dock i en hastighet av cirka 120-130 km/h, och National-demokraterna kunde dessvärre inte hinna ifatt dem. Nationaldemokraterna kommer att lämna in en officiell protest mot Kristdemokraterna i Ekerö kommun. ND kommer att avvakta kommentar från Kristdemokraterna Ekerö innan Nationaldemokraterna avgör huruvida en polisanmälan kommer att göras. Nationaldemokraterna redogjorde nyligen på sin hemsida för hur det kommunistiska s k Rättvisepartiet systematiskt klistrar över Nationaldemokraternas affischer och valplakat med sina egna affischer i Södertälje kommun.

2002-08-25

Efter Sydnytts "avslöjande":

Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna fråntogs inbokad reklam på bussar i Helsingborg

Sverigedemokraterna har sedan några några dagar reklam (partiets internetadress) på stadsbussarna i Helsingborg. Nationaldemokraterna har även köpt skyltplats för nästa vecka på bussarna via en reklambyrå.  Sveriges Televisions nyhetsprogram i Sydnytt och TV1 Aktuellt sände i kväll inslag om bussreklamen och ifrågasatte de två partiernas rätt att annonsera genom att bl a intervjua några okända personer "på gatan" som var kritiska. TV-reporten aktade sig för att säga ett enda ord om vad lagen säger om yttrandefrihet och åsiksspridning. Han intervjuade den kände och aktive kommunisten och motståndaren till nationella partier Stieg Larsson som fick berätta vad Sverigedemokraterna vill. Ingen Sverigedemokrat eller Nationaldemokrat fick berätta om sitt parti eller alls komma till tals. Mycket märklig journalistik! Detta mycket partiska och oprofessionella TV-reportage strider mot pressens etiska regler om objektivitet och att båda parter bör komma till tals.  Detta struntade TV-reporten, hans redaktionskumpaner och redaktionschefen i. Så långt har politrukjournalisterna på statstelevisionen gått! Inte undra på att svenska journalister föraktas av de professionella journalisterna i andra länder.

Sydnytt gjorde således en minst sagt undermålig journalistisk insats men lyckades bra med sin politiska insats, vilket uppenbart var det viktigaste för dem. Efter Sydnytts "avslöjande" bestämde Swebus att omedelbart ta bort Sverigedemkraternas bussskyltar under hyrestiden och att neka Nationaldemokraterna  bussreklam trots att de har avtal om detta. Så hindras fria val, ytttrandefrihet och demokratin i dagens Sverige med hjälp av politiskt korrupta journalister.


2002-08-24

Vänsterungdomar attackerade torgmöte med flaskor och andra tillhyggen

Tidningen Blågula Frågor hade ett offentligt informationsmöte i Stockholm i dag. Trots att polisen bevakade den demokratiska sammankomsten så hade kommunistiska och autonoma grupper organiserat en attack mot mötesarrangörerna. Vänsterterroristerna hade beväpnat sig med stora flaskor och andra tillhyggen som de kastade på Blågula Frågors representanter i syfte att skada eller döda dem. Polisen grep några av terroristerna, bl a en aggressiv ung kvinna som filmades av Sveriges Television när hon kastade en flaska mot en person.

Från ND 2002-08-22

Polisen hjälpte motdemonstranterna!
Ungefär 250 anarkister och kommunister från grupper som AFA, Ung Vänster, Expo och Greklands Kommunistiska Parti fick häpnadsväckande nog poliseskort från Norrmalmstorg där de samlats vidare till Östermalmstorg för att försöka störa ND:s demonstration.
Nationaldemokraterna hade fått meddelande från polisen i förväg att inga störande motdemonstranter skulle tillåtas på platsen, trots detta bröt alltså polisledningen sitt löfte och vallade de utspökade, skrikiga och i många fall fegt maskerade kommunisterna ända fram till Östermalmstorg där de fick stå vid ingången till ena hörnet av torget, på Nybrogatan. Polisen ställde sedan upp kravallstaket och möjliggjorde därigenom att kommunisterna kunde stå och skrika i försök att överrösta Nationaldemokraternas torgmöte.
Att polisledningen bryter ord måste ses som en stor skandal, och det finns all anledning att misstänka att dessa direktiv kommer från högre ort - dvs polisledningens uppdragsgivare politikerna. Dessa politiker vill givetvis att nationalisternas demonstrationer ska störas i så stor omfattning som möjligt  för att massmedia sedan i vanlig ordning ska kunna skriva något i stil med att "det var bråkigt vid Nationaldemokraternas demonstration" - trots att partiet alltså upprätthöll ordningen till 100%, men inte kunde göra mycket åt att polismakten skyddar en samling kommunister och låter dem stå och skrika och föra oväsen på en sidogata.

vänsterterror 4
vänsterterrorister1

2002-08-21

Maskerade och beväpnade vänsterextremister anföll politiskt torgmöte

Ett lokalt parti i Lidköping som hade torgmöte i dag överfölls av en mängd maskerade och beväpnade vänsterextremister. Tack vare polisens skydd kunde de lokala politikerna klara sig utan skador. Polisen grep drygt 20 av de våldsamma vänsterungdomarna och omhändertog påkar och andra vapen. Mötet blev upplöst och polisen fick köra bort mötesledarna i polisbil för att de inte skulle bli skadade av de aggressiva kommunisterna.

Ur Sydsvenska Dagbladet 2002-08-20

Det socialdemokratiska regionsrådet Sven-Erik Bergkvist vill stoppa utbetalningarna av det regionala partistödet till Skånes Väl på grund av dess valsamverkan med Sverigedemokraterna.

(Skånes Väl har laglig rätt att få partistöd enligt regionrådet Carl Sonesson)

2002-08-11  Sveriges Radio P1

EU-parlamentarikern Per Garthon angående Sverigedemokraterna och andra nationella partier:

 -" Vi har slagit ihjäl de främlingsfientliga* partierna"Per Garthon kopia

Bilden:   EU-parlamentarikern Per Garthon  när han tillsammans med maskerade demonstranter greps  av polisen i Malmö vid ett upplopp för några år sedan.

* "främlingsfientlig" är en missvisande synonym som främst journalister använder mot alla partier som är kritiska mot Sveriges  invandringspolitik

Kävlinge den 28 juni 2002

Till Polismyndigheten i Kävlinge och Malmö, samt Säkerhetspolisen.

Begäran om skydd till liv och egendom

Undertecknad verkar som fritidspolitiker för partiet Sverigedemokraterna. Jag är förtroendevald lokalt och på distriktsnivå och därtill nominerad som kandidat på Riksdagslistan inför valet den 15 september. Under våren har jag blivit utsatt för trakasserier av olika slag från individer och grupper som identifierats som "AFA-iter", "Autonoma", Anarkister, Syndikalister, Ung vänster etc.

 1. Utöver störningar, hot och angrepp vid såväl interna som offentliga partisammankomster, har jag vid min bostad blivit föremål för allt allvarligare trakasserier.
 2. Måndagen den 25 mars samlades en delvis maskerad grupp AFA-iter med anhängare utanför min bostad varvid det skanderades hot och sprayades slagord på husfasaden.
 3. Natten till den 10 april punkterades min bil som stod parkerad utanför bostaden.
 4. Mellan den 27-28 maj skars samtliga däck sönder på bilen.
 5. Natten till den 13 juni krossades fönstret av en gatsten som träffade bara halvmetern från den plats som jag suttit och arbetat på en stund innan.
 6. Natten till den 27 juni krossades fönstren i två av bostadens rum av inkastade stenar á 7-8 kilo.

Med anledning av det som redan inträffat, med tendens att både öka och anta allvarligare karaktär, vill jag med denna skrivelse anhålla om skydd från Polisens sida. Vilka medel och resurser som finns att tillgå känner jag inte till, men från min och min familjs sida upplever vi ett behov av konkret och praktiskt skydd till liv och egendom. Huruvida detta innebär skyddslarm av något specifikt slag och/eller direkt övervakning av vår bostad, överlåter jag till Polismyndigheten att avgöra.

Med förhoppning om ett hörsammande av min framställan

Kenneth Sandberg

Från ND 2002-08-13

Örebros gymnasiechefer vill stoppa Nationaldemokraterna

ÖREBRO Nationaldemokraternas brev till kommunernas skolförvaltningar fortsätter skapa oro bland politiker och vissa skolledningar. Partiet har i enlighet med Skolverkets nya direktiv om att låta samtliga registrerade partier få delta i höstens valdebatter på gymnasieskolorna, krävt i brev att få deltaga i debatterna på lika villkor samt få arrangera bokbord på skolorna. Nu visar det sig dock att gymnasieskolorna i Örebro län ändå har för avsikt att neka Nationaldemokraterna tillträde.

Under gårdagen samlades gymnasiecheferna för Örebro läns samtliga gymnasieskolor för att fatta beslut om huruvida Nationaldemokraterna i likhet med de andra partierna ska få delta i höstens politiska skolaktiviteter. Beslutet man kom fram till är att endast låta de nuvarande riksdagspartierna få delta. Man bryter således mot Skolverkets egna nya direktiv, och väljer att fortsätta sålla i informationsutbudet för sina elever. - Det här är en komplicerad fråga, bland annat med hänsyn till yttrandefriheten. Men som skolledare måste vi ändå ta ställning till den, säger Hans Egonsson som är gymnasiechef på Tullängsskolan i en

Att beslutet är politiskt motiverat av den enkla anledning att gymnasiecheferna har andra partipolitiska sympatier än nationaldemokratiska, råder det ingen tvekan om. Nationaldemokraterna kommer därför att gå vidare med frågan på lämpligt vis, och kräva sin rätt att få delge Örebros förstagångsväljare sin valinformation på lika villkor som massinvandringspositiva partier tillåts.


Helsingborgs Dagblad ställer in valutfrågningen i Helsingborg - de etablerade partierna vägrar delta om ND medverkar!

  Den 21 augusti var det tänkt att Helsingborgs Dagblad skulle anordna en direktsänd valutfrågning via Internet av de olika partier som kandiderar i Helsingborgs kommunalval. Prenumeranter har i förväg fått ställa frågor de vill ha besvarade av partierna, och Internetbesökare skulle kunna få ställa frågor via nätet.Nu ställs hela arrangemanget dock in; de etablerade partierna har nämligen dragit sig ur av den anledningen att de inte vågar delta om de tvingas konfronteras med Nationaldemokraternas politik och argument. Den stora dagstidningen Helsingborgs Dagblad blir tvungna att ställa in hela sin valutfrågning i Helsingborg eftersom riksdagspartierna vägrar delta med anledning av att även  Nationaldemokraterna var inbjudna.

Ung Vänster angriper meningsmotståndare med terror och våld

- hur länge ska kommunisterna få hindra demokratiska val?

PRESSMEDDELANDE från Sverigedemokraterna  2002-07-10:
På tisdagen höll Sverigedemokraterna torgmöte i Visby. Mötet stördes av en motdemonstration från Ung Vänster, men framför allt av Ung Vänsters svans, som försökte störa ut torgmötestalande genom att spela på trummor med mera. Störningarna blev så intensiva att visbypolisen till sist tvingades avhysa svansen. Det allvarligaste intermezzot under torgmötet var när en bilförare gjorde en häftig u-sväng strax intill torgmötestalarn och Sverigedemokraternas vice partiordförande Johan Rinderheim, som liksom ljudutrustningen var bara centimetrar från att träffas av bilen. Polis ingrep och skrev en rapport på bilföraren. Föraren kunde sedan lämna bilen för att ansluta sig till Ung Vänsters demonstration, och där han försökte provocera fram bråk med torgmötesaktivisterna. Efter Sverigedemokraterna var det tänkt att Ung Vänster skulle ha torgmöte, men vänsterledaren Jonas Lindberg sade då till sitt anhang: "Vi struntar i vårt möte. Vi följer efter dem istället!". En kvinna i Ung Vänster tillade: "Vi tar reda på var de bor!". De sverigedemokratiska mötesdeltagarna uppfattade situationen som mycket hotfull, och på uppmaning av polis avlägsnade man sig från platsen så snart det egna torgmötet var avslutat. Hela tiden hade man i tankarna de intensiva trakasserier som Kenneth Sandberg utsatts för av liknande vänsterelement. Man förföljdes dock genast av Ung Vänsters anhang. Dessa hånade oavbrutet sverigedemokraterna och skanderade slogans som "Krossa rasismen!". I en gränd hejdade sig tre av sverigedemokraterna för att ge utrymme för övriga att packa in mötesutrustningen i en bil. Vänsterledaren Jonas Lindberg försökte då med våld ta sig förbi de tre, synbarligen i syfte att gå till angrepp mot de som lastade bilen. Han angrep fysiskt såväl SD-Kurirens chefredaktör Richard Jomshof som SDU:s ordförande Jimmie Åkesson. Richard Jomshof tvingades slutligen att i nödvärn betvinga Jonas Lindberg genom att hålla fast denne. Det var sedan inte förrän sverigedemokraterna höll upp en skylt med påskriften "Vi är politiskt förföljda av Vänsterpartiet" som vänsteranhanget dröp av från platsen

2002-03-16  

VÄNSTEREXTREMISTER ATTACKERADE POLITISKT MÖTE

Inkomna uppgifter från Nationaldemokraterna; När Nationaldemokraterna hade ett internt möte vid Jarlateatern i Stockholm den 16 mars gick ett gäng på ca 25 våldsverkare från AFA till attack mot teatern och kastade gatstenar och illaluktande syror mot entren. Jarlateaterns glasdörrar krossades men terroristerna lyckades inte ta sig in på teatern. Tack vare Nationaldemokraternas vaktstyrka blev inte några mötesdeltagare skadade.

Torsdag 8 augusti 2002

Rånluve-vänstern angrep Skånepartiets valmöte Skånepartiets valmöte på Möllevångstorget i Malmö angreps av en mindre grupp maskerade socialister som förstörde högtalaranläggningen när Skånepartisten Harry Franzén höll tal.  Terroristerna kunde som vanligt hindra ett demokratiskt valmöte. Polisen grep några av våldsverkarna.   Inom nationella kretsar talas det allt mer om att bilda egna försvarsgrupper och kartlägga vänsterterrorister eftersom polis och rättsmyndigheter inte stoppar de antidemokratiska krafterna. Dagspressen har också visat en märklig  skönmålning av vänstervåldet.

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna 2002-07-24

NYTT ATTENTAT MOT SVERIGEDEMOKRAT

Natten till den 24 juli så visade vänsterextremisterna i Helsingborg att de inte respekterar det demokratiska samtalet. Genom skrämseltaktik har man under våren försökt hindra yttrande- och åsiktsfriheten och nu har man gått ett steg längre. När natten kom så kröp mörkrets lakejer fram och slog till genom att kasta sten genom fönstren till en av kandidaterna till kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.   Christer och hans familj undkom personliga skador men attentat sätter psykiska spår. Än en gång visar vänstern att man inte tror på demokratin som metod.

Radio Kristianstad kl 14.34 | tisdag 23 juli 2002

Tidning nobbar Nationaldemokraterna

HELSINGBORG. Nationaldemokraterna är ett odemokratiskt och främlingsfientligt parti. Därför blir det inga annonser i Helsingborgs Dagblad för partiet som nu menar att tidningen ägnar sig åt censur. Efter att Marie-Louise Norrsell, ordförande för Nationaldemokraterna i Helsingborg, hörde av sig till Helsingborgs Dagblad för att diskutera en annons tog tidningen beslutet att säga nej till annonsering.  Sören Karlsson, som är chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare för Helsingborgs Dagblad säger att anledningen är att Nationaldemokraterna är ett odemokratiskt och främlingsfientligt parti.

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna 2002-07-13
  Journalister vid Sveriges TV bedriver politisk propaganda
  Sveriges Television tillverkar propagandafilm mot Sverigedemokraterna  SD-Kuriren kan här avslöja att det statliga TV-bolaget, Sveriges Television (SVT) nu tillverkar en propagandafilm mot Sverigedemokraterna.  Målet: Att få folk att inte rösta på partiet i årets val och därmed hindra partiet från att komma in i riksdagen och hota de etablerade partiernas makt. En källa på Sveriges Television avslöjar för SD-Kuriren att man på SVT:s samhällsredaktion nu är i färd med att tillverka en anti-SD-film, som skall sändas i SVT strax innan valet. Anna-Lena Lodenius har, tillsammans med fotografen Björn Lockström, har fått i uppdrag att sammanställa en propagandafilm mot SD. Anna-Lena Lodenius är tidigare känd för att ha skrivit om den så kallade "extremhögern" i Sverige. Det statliga TV-bolaget har, enligt SD-Kurirens källa, som sitt mål att svärta ned Sverigedemokraterna för att förmå de svenska väljarna att inte lägga sin röst på partiet, som annars kan hota de etablerade riksdagspartierna. Det är inte första gången som SVT ägnar sig åt politiska propagandafilmer. I samband med statsminister Göran Perssons "Intoleranskonferens" förra året tillverkades en film, som på ett vidrigt sätt blandade samman Sverigedmeokraterna med våldsamma nazistgrupper. Filmen sändes för världens ledare samt för hela svenska folket. Årets film kommer, vad SD-Kuriren erfar, att försöka framställa Sverigedemokraterna som ett parti med "nazistiska kopplingar" vars företrädare är ett hot mot det "demokratiska" Sverige
  .

   

Pressmeddelande 2002-07-24

Sverigedemokrat mordhotad
Sverigedemokraternas toppkandidat i Jönköping, Janne Ljungberg, har än en gång utsatts för attentat av Vänsterpartiets stormtrupper i Antifascistisk Aktion (AFA). Denna gång har den kommunistiska våldssekten AFA valt att i god demokratisk ordning visa sin fasta demokratiska övertygelse genom att mordhota Ljungberg via telefon tre gånger. Måndagen den 22 juli, klockan 03:50, ringer en man hem till Ljungberg och säger:  Jävla rassejävel, du skall dö! Tisdagen den 23 juli, klockan 14:10, finns följande meddelande inspelat på telefonsvararen: "Dö din jävla rassejävel", följt av orden "sov så gott i natt". 25 minuter senare spelar samma telefonsvarare in följande: "Du skall dö, du skall dö, du skall dö, du skall dö, du skall dö, AFA är efter dig!" Ytterligare en halvtimme senare väljer Ljungberg att svara i telefon, varpå en man bland annat kallar honom: "rassejävel" och "jävla sverigedemokrat". Mannen hotar vidare med att de ännu en gång skall klistra upp affischer över hela Jönköping med bild och adressuppgifter på Ljungberg. Händelserna är polisanmälda.

Ung vänster trakasserade valarbetare

Under gårdagen då en aktivist från Sverigedemokraterna i Växjö var ute och delade ut partiets valfolder blev han förföljd och trakasserad av medlemmar från Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung vänster. Bland annat så plockade vänsterextremisterna upp Sverigedemokraternas informationsmaterial ur brevlådorna och slängde det i syfte att förhindra att Växjöborna skulle få möjligheten att ta del av partiets politik. SD-aktivisten är före detta medlem av Vänsterpartiet och kunde därför identifiera antidemokraterna som förföljde honom.

2002-05-17

SSU i Gällivare gillar inte demokrati

SSU-are i Gällivare hade i veckan en demonstration och namninsamling mot att Sverigedemokraterna etableras i Gällivare. Endast ca 120 gällivarebor skrev på SSU:s kravlista. Socialdemokraterna har haft makten i Gällivare över ett halvt århundrade och (s)-ungdomarna tror tydligen att demokrati är att bara vissa partier ska tillåtas. Under förra valet klagade många gällivarebor på att Ny Demokratis och Sverigedemokraternas valsedlar stals från Posten och vallokaler så att de saknades när väljare skulle rösta. Det är inte bara bananrepubliker som ägnar sig åt valfusk

Vänsterpartist hotar att trakassera de nationella partierna under valrörelsen

2002-04-21

Kalle Larsson, riksdagsman för Vänsterpartiet, lovar att mobilisera Vänsterpartiet för att störa alla valmöten som hålls av nationella partier. Så snart ett nationellt parti har ett offentligt valmöte så ska vänstern vara där och blåsa i visselpipor så att de nationella kandidaterna inte ska kunna höras av publiken. Vänstern ska även på andra sätt hindra sina främsta motståndare i valkampanjen.

Under det förra valet organiserade olika vänstergrupper riksomfattande angrepp på bl a Ny Demokrati. I flera fall gjorde vänsterungdomar sig skyldiga till skadegörelse och misshandel.

Kommunalråd (s) i Haninge polisanmäld för misshandel av valinformationsutdelare

Inkommet från Nationaldemokraternas presstjänst 2002-05-29: Vid en nationaldemokratisk aktion med flygbladsutdelning i Haninge Centrum i dag på morgonen, misshandlades nationaldemokraten Robert Almgren då han stod och delade ut flygblad till allmänheten. Gärningsmannen bakom överfallet är Staffan Holmberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Haninge kommun. Det var då ett antal nationaldemokrater delade ut valinformation i Haninge Centrum som kommunalrådet Staffan Holmberg (s),  gick till fysiskt angrepp och slog till Robert Almgren, kommunfullmäktigekandidat för Nationaldemokraterna i grannkommunen Tyresö, så hårt att denne tappade sin bunt flygblad. Ytterligare en nationaldemokrat, Marc Abramsson, ordförande för NDU, överfölls med slag kort därefter av en person i Staffan Holmbergs sällskap. Istället för att sänka sig till en nivå med våld, har händelsen nu polisanmälts av de två nationaldemokraterna, och kommer att få rättsliga konsekvenser då flera vittnen på platsen kan peka ut kommunalrådet Staffan Holmberg.. För vidare kommentarer kan Marc Abramsson, ordförande i Nationaldemokratisk Ungdom, kontaktas på tel 08-745 08 13 eller 070-721 46 93.

Vänsterextremister hotade besökare till offentlig debatt

Tisdag 28 maj arrangerades en debatt mellan Allan Widman (fp) och Sten Anderssson (sd) i Malmö. Vid ingången till lokalen stod ett gäng hotfulla vänsterextremister och fotograferade besökare. När de själva blev fotograferade av en mötesdeltagare så gick en av vänsterextremisterna till angrepp. Polis tillkallades för att skydda besökande. Detta var ännu ett exempel på de odemokratiska vänsterkrafterna som försöker hindra fria val.

Hemligt policydokument från Sveriges Radio

Journalister vid Sveriges Radio instrueras att i alla reportage ta avstånd från Sverigedemokraterna

2002-06-06  PR  E  S  S  M  E  D  D  E  L  A  N  D  E  från Sverigedemokraterna:
 Sverigedemokraterna har kommit över ett hemligt dokument som cirkulerats från Sveriges Radio centralt till lokalradion runt om i landet under maj månad. Det är medlemmar i partiet på två olika lokalradiostationer som upprörts över den politiska vinklingen i nyhetsjournalistiken och vidarebefordrat de instruktioner de mottagit inför valrörelsen. Upphovsmannen till det hemliga dokumentet är Staffan Sonning, chef för den inflytelserika Ekoredaktionen. Dokumentet beskriver den policy som Ekot antagit för hur Sverigedemokraterna ska behandlas i sändningarna. För det första har det bestämts att Sverigedemokraterna är ett "främlingfientligt" parti. Partiet får inte beskrivas som "högerpopulistiskt,  högerextremistiskt, invandringskritiskt, eller någon liknande förskönande omskrivning".För det andra ska Sverigedemokraterna bevakas när det är nyhetsmässigt motiverat, och då ska avstånd markeras vid varje tillfälle, "från främlingsfientliga och rasistiska ståndpunkter". ......................... En tredje punkt i dokumentet säger att nyhetsvärderingen måste tona ner Sverigedemokraternas betydelse.

Pressmeddelanade 2002-07-24

Sverigedemokrat mordhotad
Sverigedemokraternas toppkandidat i Jönköping, Janne Ljungberg, har än en gång utsatts för attentat av Vänsterpartiets stormtrupper i Antifascistisk Aktion (AFA). Denna gång har den kommunistiska våldssekten AFA valt att i god demokratisk ordning visa sin fasta demokratiska övertygelse genom att mordhota Ljungberg via telefon tre gånger. Måndagen den 22 juli, klockan 03:50, ringer en man hem till Ljungberg och säger:  Jävla rassejävel, du skall dö! Tisdagen den 23 juli, klockan 14:10, finns följande meddelande inspelat på telefonsvararen: "Dö din jävla rassejävel", följt av orden "sov så gott i natt". 25 minuter senare spelar samma telefonsvarare in följande: "Du skall dö, du skall dö, du skall dö, du skall dö, du skall dö, AFA är efter dig!" Ytterligare en halvtimme senare väljer Ljungberg att svara i telefon, varpå en man bland annat kallar honom: "rassejävel" och "jävla sverigedemokrat". Mannen hotar vidare med att de ännu en gång skall klistra upp affischer över hela Jönköping med bild och adressuppgifter på Ljungberg. Händelserna är polisanmälda.

Ung vänster trakasserade valarbetare

Under gårdagen då en aktivist från Sverigedemokraterna i Växjö var ute och delade ut partiets valfolder blev han förföljd och trakasserad av medlemmar från Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung vänster. Bland annat så plockade vänsterextremisterna upp Sverigedemokraternas informationsmaterial ur brevlådorna och slängde det i syfte att förhindra att Växjöborna skulle få möjligheten att ta del av partiets politik. SD-aktivisten är före detta medlem av Vänsterpartiet och kunde därför identifiera antidemokraterna som förföljde honom.

vänsterterrorister1

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna 2002-07-28:

VÄNSTERUNGDOMAR SKRÄMDE HÖGANÄSBOR SOM LYSSNADE PÅ SD

Kenneth Sandberg höll torgmöte i ett soligt Höganäs med närvaro av lokala sverigedemokrater samt meningsmotståndare från vänsterpartiet, socialdemokraterna och centern. Etablissemangets mörkermänniskor sprang runt och skrämde bort folk från mötet.
Vänsterpartiets medlemmar, iklädda tröjor med mördaren Che Guevara och röda kommuniststjärnor, fotograferade sverigedemokrater. Vid samtal med dem så förkastade de demokratin som metod och pratade om konflikt istället för dialog.- Människor vi pratade med längre bort uttryckte sin oro över vart det trygga Höganäs tagit vägen och om rädslan att visa sig som sympatisör till Sverigedemokraterna, berättar Lars Cronberg, som är andranamn på den kommunala fullmäktigelistan. Här har vi bra bild av Sverige idag, hederliga människor skräms till tystnad och busarna och de politiska terroristerna härjar på gatorna.

SD 2002-09-21

Häxjakten i full gång

Medan statsvetare debatterar om det svenska samhället fortfarande styrs demokratiskt har häxjakten dragit igång.

I Askersund har arbetarekommunens ordförande Elisabeth Lennartsson tvingats att avgå. Sedan Elisabeth Lennartssons man invalts i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna har socialdemokratiske partisekreteraren gått ut i media och förklarat att en socialdemokrat inte får vara gift med en sverigedemokrat. Partisekreteraren sade inte rent ut att socialdemokraternas ledare i Askersund måste välja mellan sitt uppdrag och äktenskapet, men budskapet gick snabbt fram i den toppstyrda arbetarekommunen. Tankarna går till Tredje Riket, där arier uppmanades skilja sig om de var gifta med judisk make/-a.