KOMMITTEN FÖR FRIA VAL

WEB-TIDNING

Picture
valinformation VALinfoJpeg00020 valinformation >

Alf S. kds 

Lars L.. Fp 

Maud O.  C 

Mikael Jansson SD kopia 

AndersSteenND 

valinformation valinformation WIDTH=529 >

Välkommen till      VAL-information

Söndag den 15 september genomfördes valet till riksdag, landsting och kommuner. På denna internetsida kan du få information om det mesta gällande valet, t ex hur man poströstar, röstar från utlandet och röstar i vallokal på valdagen.

Valprocesssen ska genomföras enligt den politiska process som kallas demokrati. Demokrati betyder folkstyre. Principen för demokrati/folkstyre är att alla väljare har en röst och att alla röster är lika mycket värda. För att demokratin ska fungera krävs det yttrandefrihet, frihet att bilda partier och att dessa partier tillåts deltaga i val. Så skedde inte vid detta val. Fusket var omfattande. Vissa partier fick inte annonsera, brevbärare delade inte ut post från vissa partier, valmöten hindardes, valarbetare misshandlades, valsedlar stals från vallokaler, vallokalsövervakare flyttade valsedlar från vissa partier till särskilda bord långt ifrån de övriga partiernas, valsedlar hindrades att lämnas i vallokal m.m.

Efter valet bildades koalitioner för att hindra små partier att få det inflytande väljarna gett dem. Antalet ledamöter i kommunala styrelser och nämnder ändrades för att utestänga invalda politiker o.s.v.

Demokrati betyder själva styrelseprocessen, tekniken att fatta beslut. Den demokratiska styrelseformen har ingenting att göra med det man beslutar om, utan är endast en administrativ process för att fatta beslut. Värderingar om ekonomisk fördelningspolitik,  sociala rättigheter, satsning på vård, omsorg, skola, flyktingpolitik m.m. är inte några demokratiska värderingar,  det är politiska värderingar.

På denna websida kan du bl a läsa om det historiska val i Sverige då demokratin sattes ur spel och då valfusket tilläts ske utan att myndigheterna ingrep.

VALRESULTATET:  http://www.val.se/slutresultat/

Ung Vänster angriper meningsmotståndare med terror och våld - hur länge ska kommunisterna få motarbeta demokratin i Sverige?          Läs om vänsterns antidemokratiska våldspolitik KLICKA HÄR

Sverige - Europas DDR enligt dansk politiker

Svenska journalisters politiska kampanjer och brist på objektivitet upprör utländska kolleger

Antal besökare från 11 maj 2002

Bo L .M 

Göran P..  S 

Gudrun S.. V 

MariaPeter 

TRFAQ_A2 

Contact Webmaster@company.com with comments or questions regarding this site. 
© Copyright,
Company Name, All rights reserved.