TÄVLINGSREGLER GÄLLANDE FÖR SIMRISHAMNSTRÄFFEN

ALLMÄNT.

Aktuell fiskeförordning gäller betr. Fredningstider. Vid mätning av fisk gäller mått med hopvikt stjärtfena.

All fångad fisk inlämnad för invägning ska vara fångad under trollingsfiske, d.v.s. släpfiske från båt med sportfiskeredskap enl. gällande utrustningsregler samt krokad i munnen.

KLASSINDELNING.

Tävlingen omfattar klasserna LAX och ÖRING ej besor (ragor), dock med minimått 62 cm.

Teamtävling. För att delta i teamtävlingen måste minst två personer delta i båtlaget. Antalet spö/beten i bruk är maximerat till tio st per båtlag. Antalet fångade laxar och öringar för invägning är begränsade till 6 st, eller färre om fiskeriförordningen anger detta.

Poängräkningen är 10 p/fisk, 10p/kg.

Utomstående får under inga omständigheter följa med ombord på någon båt utan att tävlingsledningen godkänt och noterat detta.

START; STOPP OCH INVÄGNING.

Tävlingsvatten är ej begränsade.

Båthamnen i Simrishamn är start och målgång. Startskott vid pirarna. Här finns sjösättningsramper.

Tävlingstider Fredag 0800-1700 Lör 07.00-17.00.

Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-,redskap- och fångstskäl inspektera deltagande båt före start och eventuellt förvägra deltagande i tävlan.

Start/ID-bricka utlämnas Lör kl 06.15 vid Trollingboden. Av säkerhetsskäl ska start/ID-bricka vara återlämnad till Trollingcenter senast Lör 17.00.

Teamlag som inte inlämnat start/ID-bricka i tid förvägras invägning.

Invägningen pågår mellan 17.00-18.00 dagligen, och sker på kontrollerad våg vid Trollingboden.

UTRUSTNING.

Fiskeredskap. Fisket sker med spö, rulle, lina och bete. Spöet måste ha minst ha en längd om 5 fot.Yt-och flytparavaner får användas.

Nödutrustning. Flytväst, flytjacka eller flytoverall skall bäras ombord. Nödsignalslampa, rökbloss, nödbloss eller nödraketer skall också finnas ombord.

Radiokommunikationer får ske mellan deltagande fiskare. Använd trafikkanal VHF 72, sekretariatet kan anropas på kanal VHF 72, anropa Trollingklubben. Varje deltagande båt måste vara utrustad med VHF radio.

Telekommunikation. Uppge eventuellt eget mobiltelefonnummer till sekretariat i anmälan eller före start. Tävlingsledningen kan nås på mobiltelefon 0708422376 eller 0709571690 ( Tävlingsledaren Per Karlsson ).

ÖVRIGT.

Meddela eventuellt haveri omedelbart och om ni behöver assistans. Försenad ankomst utan att tävlingsledningen informeras innebär att deltagande team själv får svara för alla sjöräddningskostnader.

Tävlingsjuryn består av två representanter för tävlingsledningen samt en representant från de tävlande. Brott mot gällande tävlings-och fiskebestämmelser medför omedelbar diskvalifikation. Eventuella prostester ska skriftligen vara inlämnade före invägnings slut.

Tävlingsjuryn avgör om tävlingstiden eller p.g.a. väder eller andra omständigheter behöver framflyttas, reduceras eller ställas in. Vad som avses med dåligt väder avgör juryn.

Trollingetikett innebär bl. a att man inte blockerar sjösättningsramp(er) i onödan. Tackla upp och av grejerna endera på landbacken eller båtplats/tilläggsbrygga före och efter tävlingen.

Trollingetikett innebär också att på sjön gäller vanliga sjöregler. Väj i tid för korsande båt. Bred inte ut dig i onödan och gå inte för nära båt som eventuellt drillar fisk. Respektera garnflaggor minst 100 meter i säkerhetsavstånd.

Respektera angivna föreskrifter vad gäller bil-och trailerparkering.

Allt deltagande sker på egen risk.

Minst 2 deltagare per/båt

Alla deltagande båtar skall vara utrustade med fungerande VHF-radio.

Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.

Resultaten kommer att publiceras på internet: osterlen.com/trolling & http://home.swipnet.se/trolleri/

Tävlingsledningen

Åter