Tacklingstips 1 Tacklingstips 2

Om man tacklar upp exempelvis 4 spön, 2 på vardera djuprigg och djupet på fiskeplatsen är ca 60m så kan man starta på ena riggen med en dodger tacklad med den stive eller något annat bete.Dodgern ska fiskas någon eller några meter bakom blylodet.Detta skickas ned 6m var på man stackar en utlösare på riggwiren och tacklar upp med ytterligare en dodger eller drag.detta fiskas ca 4-6m efter wiren.När det är klart skickar man ned hela härligheten till ca40m.  Sedan gör man likadant på nästa djuprigg med den skillnaden att denna djuprigg ej sänks djupare än 28m.Då kommer dragen att fiska på fyra olika djupnivåer 40m,34m,28m och 22m.Det blir ännu effektivare om man fiskar med 3 spö per rigg,då man även täcker 16m och 10m.När man fiskat en stund utan hugg kan man sänka respektive höja riggarna 1m eller 2.Om man får flera hugg på samma djup kan man gå  ned på 4 spön , korta avståndet på                      stackningarna och på så sätt presentera flera beten på samma djupnivå. Klicka på bilden.

        

Detta tacklingstips funkar ungefär som det förra bara med den skillnaden att man använder en dipsy diver på stackerspöt.Dipsy divern ska vara någon av de mindre modellerna.Dipsyns ställbara skiva på undersidan ställs på läge 3. Riktningen beror på vilken sida om båten den ska stackas.När man skickat ned första spöet till 2-4 m stackar man med dipsyn.Linlängden från stackern kan variera men ett minimum är nog 5-6m.Sedan gör man samma på nästa rigg(obs!Ställ denna dipsy på läge 3 i motsatt riktning,dipsyn ska sträva ut från båten.)Linlängden mellan dipsyn och betet bör vara ca 1,80m.Denna upptackling brukar funka fint om fisken  skyggar för lockblänket.

Tacklings tips 3

Detta sätt att tackla upp sina spön på kallas också för danske trixet.Man tacklar upp ungefär som tips 1 bara med den skillnaden att man ej agnar dodgern med något drag eller tar av kroken på draget.Dodgern fästes direkt i blylodet med ca1-1,5m lina mellan lodet och dodgern och ca 60cm lina till draget.Nästa spö stackas 1,5-2m ovanför.Bästa bete för detta har varit apex och skarpsill som agnats på olika specialtackel(Salmon rotary killer,ansjovi special m.m).dessa är tackel har utvecklats i U.S.A och funkar fint även här hemma.Fördelen med dem är att sillen får den rätta roterande gången som får laxen att hugga.Klicka på bilden.

          

 

Min ambition är att uppdatera dessa sidor lite då och då med egna och andras tips.

conny@mbox346.swipnet.se

TILL NÄSTA TIPS