STYRELSE SKÅNSKA TROLLINGKLUBBEN

 

Ordförande Sven Larsson

Tävlingsledare & v.ordf Pelle karlsson

Sekreterare Sven-Åke Ahlström

Kassör Jan Sölve-Holm

Ledamot Filip Rubin

Styrelsesuppleant Christer Persson

Styrelsesuppleant Martin Löfgren

ÖVRIGA BEFATTNINGSHAVARE

Revisor Lars Andersson

IT-ansvarig Conny Ohlin