SIMRISHAMNSTRÄFFEN

Äger rum den 6 & 7 April år 2001

Reservdag 8 April

Den är tillika första deltävlingen för

Swedish Trolling Master

Huvudarrangör

SKÅNSKA TROLLINGKLUBBEN

Medarrangörer

Simrishamns Segelsällskap

Simrishamns kommun

 

Tävlingsmoment

Bästa Team

Största Lax

Största Öring

VIKTIGA BESTÄMMELSER

 

Varje båt skall minst ha två mans besättning

och vara utrustade med fungerande VHF-radio

Tävlingstider

6/4 0800-1700 (Skepparmöte segelsällskapet 06.45)

7/4 0700-1700 (Skepparmöte segelsällskapet 06.15)

Kontaktman

Per Karlsson

0708-109355

 

STARTAVGIFT : 300skr/pers (fri rampavgift)

 

Segelsällskapet serverar frukost och middag fre, lör och söndag.

Anmälan till Lars Andersson tfnnr: 0414-10811

 

 

Åter