KLUBBMÄSTERSKAPET 2001

Klubbmästerskapet i tre deltävlingar det sammanlagt bästa teamet vinner klubbmästerskapet (pokal med ingravering av namn). Det kommer att delas ut tre Teampriser i varje deltävling.

 

Bestämmelser Klubbmästerskapet/Skånska Mästerskapet

· Sluten tävling(endast klubbens medlemmar får deltaga)

· Deltagande sker på egen risk

· VHF-krav

· Max 3 deltagare/båt

· Max 6 fiskar/båt

· Minimimått 62cm

· Inga besor får vägas in

· Max 10 spön/båt

· Skepparmöte 0700 tävlingsdagen

· Anmälning 0630-0700 tävlingsdagen

· Start enligt Amerikamodellen 0800(betena får då sättas i vattnet)

· Invägning 1700-1730

· Prisutdelning 1740

· Information om tävlingens genomförande fås på klubbens telefon 0709571690

 

SKÅNSKA MÄSTERSKAPET

Poängberäkningen sker enligt Trollingmastersprincipen, sammanlagd vikt avgör

placering i tävlingen.

1:plats 10p

2:plats 9p

3:plats 8p

4:plats 7p

5:plats 6p

6:plats 5p

7:plats 4p

8:plats 3p

9:plats 2p

10:plats 1p

Alla båtar som blir oplacerade men som väger in fisk erhåller 1 poäng.

I den sammanlagda tävlingen adderas poängen ni erhållit i respektive tävling.

Det innebär att man kan vinna Mästerskapet, även om man skulle missa en tävling.

Vid lika antal poäng avgör den sammanlagda vikten, om vikten är lika avgör största fisk.

Prisutdelning för Klubbästerskapet sker direkt efter sista deltävlingen.

ÖVRIGA REGLER

-Vid eventuell delning av team tillfaller poängen kaptenen i teamet.

Åter