När fiskekänslorna tar överhand

 

Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person,som ansöker om inträde,betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

För att bli medlem krävs att man skickar in 100kr på postgiro 79845-4 och att man skriver i sin adress,namn och ev.telefonnr samt att det är betalning för medlemsavgift. 

Dessa sidor funkar bäst med Internet Explorer 4,01 eller senare versioner.