SIMRISHAMNSTRÄFFEN 6 & 7 APRIL 2001

 

Anmälningsblankett

Härmed anmäler vi oss som deltagare till Simrishamnsträffen 6 & 7 april 2001. Startavgiften är 300skr/person. Betalningen sker i samband med anmälningen,

torsdagen 5/4 2000-2200 eller fredag 0600-0630 vid Trollingboden. Inga startavgifter återbetalas.

 

(v.g. texta)

 

Skeppare:……………………………………………………………………………………….

 

Adress:…………………………………………………………………………………………..

 

Postnr:……………………………… Ort:…………………………………….…………….

 

Land:……………………………….. Födelsedatum:………………………………………

 

Tel:…………………………………. Mobiltel:……………………………………………..

 

VHF anrop:……………och nummer……………

 

Teamnamn:………………………… Båttyp:……………………………………………….

 

Igenkänningstecken (båtnr, färg, kapell, eller dyl.):

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Namn, adress och tfnnr: på övriga deltagare:

 

Deltagare 1:……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Deltagare 2:……………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Deltagare 3:……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Totalt antal deltagare i teamet:………….. st á 300 skr/deltagare.

 

Summa:…………….skr.

 

SÄTT KRYSS I RUTAN OM NI DELTAGER I STM

 

Observera att varje deltagande båt måste vara utrustad med VHF-radio.

Minst 2 deltagare/båt.

Allt deltagande sker på egen risk.

 

Underskrift:

_____________________________

Åter