Trollingvänner

Nu är det dags att vässa krokarna om ni inte redan gjort det, det börjar nämligen bli bra fiske i Simrishamn. Fredagen den 19/1 genomförde vi ett lugnt och konstruktivt årsmöte, där en del kloka saker togs upp. Vi var 24 medlemmar närvarande och vi inmundigade en delikat smörgåstårta. Som tur var hade vi beställt tårta för 40 personer, annars hade den inte räckt till. Jag ska redovisa de viktigaste punkterna för er i detta brev, jag vill gärna att ni tycker till om en del saker som vi diskuterade på mötet. På inbetalningskortet för medlemsavgiften 2001 finns det möjlighet för detta. När det gäller frågan från kommunen om ett utökat ansvar i hamnen för Trollingklubbens del blev svaret på årsmötet ett enhälligt nej.

Vidare har vi fått möjligheten att hyra en klubbstuga nere i fiskehamnen, styrelsen fick uppdraget att undersöka och besluta om detta.

Mötet beslutade också om en ändring vad det gäller klubbens interna tävlingar.

Vi kommer att bibehålla våra tre klubbtävlingar utspridda på sommarhalvåret.

Förändringen är att vi kommer att ha tre teampriser i varje tävling, det teamet som har det bästa sammanlagda resultatet i de tre tävlingarna kommer att bli klubbmästare.

Vi kommer i stort sett att ha samma regler i tävlingarna som förut. Verksamheten för 2001 blev fastlagd på mötet, den redovisas nedan. Styrelsesammansättning, inbetalningskort, tävlingsregler för klubbtävlingarna och anmälan till Simrishamnsträffen bifogas.

Jag skrev tidigare om att ni skulle få tycka till om några saker som kom upp på årsmötet.

Det gäller följande: Är ni intresserade av VHF-kurs och/eller Skepparkurs, vi kanske kan hjälpa till med att ordna kurser eller uppskrivning. Vi kan eventuellt bistå med kurslitteratur.

När det gäller klubbstugan är den belägen i Fiskehamnen (vid Thomas Nilssons oljor AB),

tyvärr inte vid småbåtshamnen. Hyran är 6000kr om året. Vad är din uppfattning ska vi ha en klubbstuga eller inte.

Om ni är intresserade av något av ovanstående skriv i meddelanderutan vad och hur.

 

Med vänlig hälsning

Sven Larsson

 

Verksamhetsöversikt 2001

23 mars Styrelsemöte inför Simrishamnsträffen.

6-7 april Simrishamnsträffen ( reservdag 8 april ).

1 maj Första deltävlingen i klubbmästerskapet.

2-3 juni Trollingutflykt till Bornholm. Reservaktivitet: Resa med färja till Bornholm och studiebesök hos Bornholmstrollarna.

16 juni Andra deltävlingen i klubbmästerskapet.

11 augusti Regnbågsfiske i Bondemölla ( 15 platser ) anmälan till Möllerstedt 0736488804.

18 augusti Tredje deltävlingen i klubbmästerskapet, styrelsemöte efter tävlingens slut.

1 september Landskampen ( reservdag 2 september ).

23 november Tejparkväll.

När en aktivitet är nära förestående sök information på klubbens mobiltelefon 0709571690

Åter