Döm ingen förrän du gått i hans mockasiner.En god man finner hela världen god.

När den rike gräver ner sin skatt djupare och djupare i jorden, är det för att i förväg bana sig väg till helvetet.

All osämjas rötter är tre - kvinnor, jord och guld.

Om du lever i en flod måste du bli vän med krokodilen.

Som regnet slår ner i en illa täckt hydda, så slår passionen ner i ett tanklöst sinne.

Som vattnet droppvis kan fylla kruset, så kan den oförståndige till brädden fyllas av bekymmer.

I öknen har pärlor inget värde.

Riktig läkare blir ingen förrän han har haft ihjäl ett par stycken.Mottag gåvan med en suck; de flesta ger mot betalning.Sött smakar syndig kärlek.Gud sänder köttet, djävulen kockarna.

Alla är modiga när fienden flyr.

Den som inte äger mod måste i gengäld ha snabba ben.

Lyckan klappar minst en gång på varje människas dörr.

Den som tjänar två herrar måste ljuga för den ene.

Den som inte vet att förställa sig, vet inte att leva.

Den som är rädd för djävulen blir aldrig en rik man.

Kan en kvinna göra en man till miljonär? Ja, om han är miljardär från början.

De fattiga gör bot för de rikas synder.

Rocken sliten, krediten liten.

När saken är förlorad nyttar orden föga.

Den har nog som är nöjd.

De vet föga om kärleken som alltid talar om den.

En mö som ler, är till hälften erövrad.

Tyg och kvinnor skall man inte välja i eldsljus.

Vackra kvinnor får i regel fula män.

Den som ingenting vet, tvivlar aldrig.

Den fåkunnige vet tillräckligt, om han vet att hålla tyst.

Den som aldrig tänker färdigt får aldrig någonting gjort.

Gör gott, likgiltigt mot vem.

Det är lätt att predika fasta när magen är full.

Drick vin och låt vattnet gå till kvarnen.

Den ena kniven håller den andra i slidan.

Den som går själv menar allvar, den som sänder bud bekymrar sig föga.

Den som är rädd för djävulen blir aldrig rik.

Vill du ha ett arbete snabbt och bra utfört, gör det då själv.

Den som smörjer sina hjul hjälper oxarna.

Män är så gamla som de känner sig och kvinnorna så gamla som de ser ut.

Den som delar honung med björnen får den mindre delen.

Tag dig i akt för den man som inget har att förlora.

Den som ger bröd åt andras hundar blir skälld av sin egen.Om alligatorn säger att vadstället är djupt, tro honom.En man utan pengar är som ett skepp utan segel.

Den lille mannen talar gärna om sina fina anor.

I den fulla blomningens stund börjar förfallet.

Att ta medicin är inte någon njutning men att ägna sig åt njutning är en bra medicin.

Även ett högt torn börjar vid marken.

Det är bättre att vara skicklig i en syssla, än att vara en klåpare i hundra.

Den som vill leva i skuggan av en stor man får vänja sig vid kyligt klimat.

Den kloke drar sig tillbaka medan han ännu har ljus framför fötterna.

Det man gör gärna, gör man i regel bra.

En mask i buken kan beröva ett lejon livet.

Den som kan tala väl, kan ljuga väl.

Vid första bägaren dricker mannen vin, vid andra bägaren dricker vinet vin, vid tredje bägaren dricker vinet mannen.

Den som sticker huvudet i busken skyltar med stjärten.

Även om man har tio miljoner säckar ris, kan man inte äta sig mer än mätt.Om du inte kan hjälpa din vän med pengar, hjälp honom åtminstone med en suck.

Lägg märke till folk när de är arga, för då avslöjas deras rätta natur.

Han kom för att hämta sitt arv och fick betala begravningen.

Kyss inte en ful flicka, hon kommer att berätta det vitt och brett.

En man som är för god för denna världen, är inte god nog åt sin hustru.

Gör dig inte så stor. Så liten är du inte.

Bättre fråga tio gånger än gå vilse en gång.

Vid tre tillfällen visas en människas sanna natur; vid bägaren, vid penningpungen och i vrede.

Vad nyttar en ko som ger rikligt med mjölk om hon välter spannen.

Om jag sålde ljus skulle solen aldrig gå ned.

Blygsamhet är klokhetens stängsel.

Flickan som inte kan dansa påstår att orkestern inte kan spela.

Ge oss år - bekymren kommer av sig själva.

När den fete magrar, svälter den magre ihjäl.

Det hårdaste arbetet är att gå och lata sig.

När tjuvarna börjar gräla får bonden kon tillbaka.

Från framgång till motgång är det ett litet steg. Från motgång till framgång är det lång väg att gå.

Dåliga tjänare ber om råd sedan saken är utförd.

Sanningen är den säkraste lögnen.Folk talar inte om det de fått, de talar om det de förvägrats.Att tro på sina drömmar är som att gå sovande genom livet.

Böner förändrar inte verkligheten. Nej, böner förändrar människor och människor förändrar verkligheten.

Guld finns i övermått, men inte goda vänner.

Onda viskningar dånar som åska i himlen.

Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet.

Du kan bedra dina överordnade, men inte dina underordnade.

Anse inte någon last så obetydlig att du lägger dig till med den, inte någon dygd så obetydlig att du försummar den.

Ordna upp ett bekymmer och du håller hundra andra borta.

Om du tänker för länge på nästa steg kommer du att tillbringa resten av livet stående på ett ben.

Om du tror att du vet allt så är du dåligt underrättad.

Det högsta är ej att aldrig falla, utan att resa sig efter varje fall.

Att se det rätta, men inte göra det, är den feges lott.

Ha ej tillit till en fåfäng kvinna, för hon är nummer ett i sina egna ögon.

I fråga om skriverier är ens egna alster bäst, i fråga om kvinnor - någon annans hustru.

Lyckliga människor räknar inte flyende minuter.

Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem att bygga bo i ditt hår.

Om du inte känner en man, se på hans vänner.

Den rädde mannen har munnen full av hot.

Om inte lite pengar går ut, kommer inte mycket pengar in.

Uppfostra dina barn och du kommer att uppskatta dina föräldrars godhet.

Dra dig ej till minnes tjänster du gjort andra, men väl välgärningar som gjorts dig själv.

Kärlekens dörr är svår att öppna och svår att stänga.

Det finns endast två slag av goda människor; de döda och de ofödda.

Stora män känner sig aldrig stora. Små män känner sig aldrig små.

Man kan inte applådera med en hand.

En hund skäller på någonting, de övriga skäller på honom.

Skratta inte åt ålderdomen - bed att du själv ska nå den.

När en enda brunn är grävd så kan tusenden dricka ur den.

En man som inte kan le ska inte öppna butik.

Låt de döda sörja för de döda, de levande för de levande.

En god lärare är bättre än en hylla full med böcker.

Mannen som fällde trädet tänkte inte på att även dess skugga försvann.

Att leva i härskarens närhet är som att sova med en tiger.

Kejsaren är rik, men han kan inte köpa ännu ett år att leva.

Torns höjd mäter man genom deras skugga, stora mäns värde med det förtal som sprids om dem.

Den som öppnar sitt sinne för äregirigheten stänger det för sinnesfriden.

Det finns många stigar till bergets topp, men utsikten är alltid den samma.

Ved finner inga köpare i skogen.

Det är de raka träden som fälls först.

Igår kväll smidde jag tusen planer - i morse gjorde jag som vanligt.

Hundra män kan åstadkomma ett läger - men för att skapa ett hem krävs en kvinna.

Hys alltid den största aktning för en tystlåten kvinna. Ingen kvinna äger större visdom än den som håller munnen.

När jag hamnar i överflöd - säger du - ska jag hjälpa de olyckliga. Jag beklagar, du kommer aldrig att hjälpa dem.

När en far berömmer sin son, berömmer han sig själv.

Kloka bin suger inte nektar ur vissna blommor.

Den som känner andra är livserfaren, den som känner sig själv är klok.En vis man är aldrig mindre ensam än när han är för sig själv.

Kysk är den kvinna som ingen frågat.

Min mun kanske bedyrar, men jag gör som jag vill.

Ljuvt är minnet av överståndna mödor.

Den fege kallar sig försiktig, och den girige sparsam.

Man lär inte för skolan, utan för livet.

Lev ditt eget liv, ty du kommer att dö din egen död.

Ett fel kan döljas genom närvaron av en dygd.

Rätten härskar också när den tar fel.

Stor stad - stor ensamhet.

Fest idag blir fasta i morgon.

Vänliga handlingar blir snart glömda, men minnet av en oförrätt lever kvar.

Brott måste döljas med brott.

Den som ber undergivet ber om ett avslag.

Den som jagar två harar, fångar ingen.

Farhågorna är alltid fler än farorna.

Lasten nästlar sig in i vårt hjärta under namn av dygd.Handla som du kan - inte som du vill.Först i äktenskapet visar det sig om en kvinna är en orkidé eller en kaktus.Ha tålamod, loppor - natten är lång!När musen skrattar åt katten finns det ett hål i närheten.

Den som äger tålamod, äger allt.

När du fått varning, tag varning.Är det inte synd så är det inget nöje.

Konst är inte något man kan, för när man kan det är det ingen konst.

Fattigdom är ingen skam, men den hjälper ingen fram.Jorden är en värd som dräper sina gäster.

Var hygglig mot dina medtävlare. I morgon är han kanske din kompanjon.

Guld förblindar många, kärleken förblindar alla.En kvinna som slår sin man, håller sig rask och rörlig.

Med sanning kan man komma överallt, till och med i fängelse.En rik änka gråter med ena ögat och ler med det andra.

 


Har du hittat den här sidan via en sökmotor och saknar ramar? Klicka då HÄR!