Vad är en auktoriserad translator?


Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation. Denna ges av Kammarkollegiet efter att översättaren genomgått särskilda prov med mycket högt ställda kunskapskrav.

Endast fysiska personer kan inneha translatorsauktorisation. Flertalet auktoriserade translatorer nås via Föreningen Auktoriserade Translatorer. Klicka här http://www.eurofat.se för att visa FAT:s webbställe med en förteckning över samtliga medlemmar och deras språkriktningar.

Om du vill veta vad som krävs för att bli auktoriserad translator klickar du här http://www.kammarkollegiet.se/tolkar/translator.htm.

Här kan du även få veta om en viss översättare är auktoriserad eller ej.TillbakaHej då!