English, please!Access Translation Economy

Monica Loftin

av Kammarkollegiet auktoriserad translator från engelska till svenska

Översätter även från svenska till engelska

Direktkontakt med en auktoriserad translator ger bättre översättningar och
håller kostnaderna nere

Ordlista

·                IT

·                Medicin

·                Allmäntekniska texter

·                Företagsdokument

·                Marknadsföringstexter

·                Avtal

·                Ekonomi
Andra tjänster
Redigering av svensk och engelsk text
Copywriting på svenska och engelska


Österåsen, 731 13 Kolsva
Tel: 0221-55052


Hej! Jag heter Gustaf. Jag hjälper matte med posten!

e-post: monica.loftin@swipnet.se