Startsidan

 

 

OMFATTANDE VETENSKAPLIG STUDIE

 AV TANKEFÄLT TERAPI

 

 

Rapport från omfattande studier av ”energy psychology” av 

Joaquim Andrade MD och David Feinstein phD.

                                        

Hela studien omfattar mer än 29 000 patienter behandlade på 11 institutioner i  Argentina och Uruguay dom senaste 14 åren. Sammanlagt deltog 34 terapeuter.

Gemensamt är, att alla patienter först genomgick diagnostiska undersökningar sedan blev de placerade i grupper och fick olika typer av behandlingar. Studien av resultatet grundas på så kallad "dubbel blindtest".

Det gjordes sedan en undersökning, efter 1,3,6 och 12 månader, på en mindre grupp av  patienter. Undersökningen bestod av 5 000 patienter som led av olika typer av ångest. Hälften av dem blev behandlade med TFT  (grupp A) och den resterande gruppen behandlades med kognitiv terapi+ mediciner (grupp B).

I grupp A var den genomsnittliga behandlingstiden 3 behandlingar och i grupp B 15 behandlingar.

 •  Hos grupp A var det en förbättring på 90 % och i grupp B 63 %

 •  I grupp A var 76 % helt symptomfria, i grupp B 51 %

Efterkontrollen visade för grupp A betydligt mindre återfall. Det blev ej påvisat några biverkningar av TFT.

TFT ger ett mycket bättre resultat när det gäller:

Olika ångestattacker, traumatiska tillstånd, blandade tillstånd som

 • Ångest/Depression

 • Återanpassningsproblem

 • Dålig impulskontroll

 • Övergrepp

 • Frustration,

 • Omsorgsproblem

 • Speciella problem som rädsla/sorg/skuld

 • Temperament

 • Skam

 • Svartsjuka

 • Avvisning,

 • Ensamhet

 • Kärlekssorg

 • ADHD

 • Och svårigheter med att ha blivit nonchalerad.

TFT är bättre än andra prövade behandlingsmetoder när det gäller:

 • Tvångstankar

 • Generaliserad ångest

 • Ångest pga somatisk hälsa

 • Sociala fobier

 • Inlärningsproblem (dyslexi)

 • Kommunikationsproblem

 • Tics

 • Ätstörningar som barn

 • Samspel/relationssvårigheter, sexuella disfunktioner, sömnproblem.

TFT är lika bra som andra prövade metoder när det gäller:

 • Lätta/moderata depressioner

 • Motoriska rörelser

 • Sjukdom och besvär orsakat av missbruk.

TFT är sämre än andra metoder när det gäller:

 • Allvarliga endogena depressioner

 • Personlighetsklyvning                                        

 • Dissosiativa svårigheter

TFT ser ej ut att ha effekt när det gäller:

 • Psykoser

 • Bipolära depressioner (manisk/depressiv)

 • Delirium

 • Demens

 • Mental retardation