Följande "Trojaner" klarar Cleaner av att ta bort från din dator.


script.ini
DMSETUP (nukings,hellirc)
DMSETUP2 (all variants)
Control aka Sockets des Troie
Back Orifice
Back Orifice hack
Netbus
Netbus 1.6
Enigma's Setup Trojan
ICQ Protector
ICQ Trojen
ICKiller
Master's Paradise
OCE
Router32b
WarTools
DeepBO
Phase-0

Denna sida Gjordes 98-11-25

Du är besökare nummer

Denna sida uppdaterades även 99-03-05 KL: 20:02
Tar dig tillbaka till Dator skydd sidan
© All copyright 1999 reserved Webmaster ©
Since 1999, Designed by Dennis Lundgren

Välkommen åter.