Biskop Claes-Bertil Ytterberg, Västerås stift, Svensk-lutherska kyrkan.

Bishop Claes-Bertil Ytterberg Swedish Protestant Lutheran Church, Västerås, Sweden

Ur boken "Ansikten i Staden" /From the book "Ansikten i Staden" [Faces in the town -Västerås]

Nästa bild