Mina Telekort Cartões Telefónicos Phonecards
På Svenska Em Portugês In English


Vackrast av alla svenska kort - O mais bonito cartão Sueco - The most beautiful Swedish card
E-post: telekort_se@hotmail.com
Snigel post: Bruno Bastos - Loftvägen 19, 3Tr - 142 35 SKOGÅS - SWEDEN
Senast uppdatering: 20030601 Uppdateringens nyheter
Välkommen, du är besökare nr: