Om du vill ha information, boka intervjuer eller ställa frågor kan kan du göra det hos:
Anders Dahlgren/Deltaproduktion
tel 08-23 32 00
eller e-posta anders@deltaproduktion.com

Vill du tycka till om föreställningen kan du mejla:
teaterk2@hotmail.com


copyright © emma