FfSo

Varför drabbades jag?

FfSo

 

Detta är en fråga som troligen samliga av oss som drabbats ofta funderar över. Om det nu är som det sägs i reklamen att endast 2 procent av samtliga opererade ångrar operationen - varför var det just jag som drabbades? Nu är det ju länge sedan, om nånsin, som vi trodde på ovannämnda siffra, 2 procent. Sannolikt är antalet som ångrar operationen mycket högre. Alltnog, några är alltså mycket nöjda med sin sympaticusoperation medan andra i stort sett fått livet förstört. Detta måste ha någon orsak! Har operationen utförts felaktigt?

Om vi förutsätter att alla operationerna är likadant utförda och att inga misstag har gjorts i samband med själva nervstympningen, så måste det finnas någon annan faktor som påverkar utgången av operationen.

Frågan, varför drabbades jag, har aldrig fått något svar. Ett av de krav vi riktat till Socialstyrelsen är att man i ordentliga utredningar tar reda på vad som är orsaken till att sympaticusoperationer misslyckas. För vi får väl ändå kalla det ett misslyckande, även om man i nästan samtliga fall lyckas avlägsna handsvetten eller ansiktsrodnaden, när man uppnår detta resultat alltför ofta på bekostnad av svåra och besvärande biverkningar.

Ulf Sundequist

En intressant teori lades fram av överläkare Ulf Sundequist i ett föredrag på föreningens årsmöte. Han framförde åsikten att den avgörande faktorn är vilken person vi var före operationen:

De som drabbas av biverkningar är ofta personer som går på högvarv. Personer med hög ambitionsnivå, engagerade och med stora krav på sig själva, utan förmåga att kunna "säga nej". Många har kanske dessutom en tendens att hålla känslor "instängda", att ha en känslomässig börda att släpa på. Dessa personer ligger före operationen högt på adrenalinnivån och lågt på endorfinsidan. Några har kanske jämnat ut denna obalans genom att motionera mycket (endorfinerna höjs) eller genom att ta olika mediciner för att uppnå motsvarande effekt (cipramil, anafranil etc). Även personer som lider av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) löper högre risk att drabbas av biverkningar.

Ovannämnda är alltså endast ett litet utdrag ur Ulf Sundequist's föredrag. Eftersom relativt många på årsmötet kunde känna igen sig i denna beskrivning, bedömdes det som intressant att genom den enkät som skall genomföras bland medlemmarna, också försöka kartlägga förhållandena före operationen.

Detta är alltså en teori som lagts fram. I stort måste vi säga att vi inte mött någon som helst förståelse från sjukvården. Från opererande läkares sida är man exempelvis inte beredda att över huvud taget erkänna att sympatektomier kan orsaka våra symptom, än mindre har man visat något intresse av att utreda eventuella orsaker. Hade vi fått det erkännandet och den förståelsen hade mycket varit vunnet.


Första sidan / Bakgrund / Biverkningar / Sympatiska nervsystemet / Nyheter
Varför drabbades jag? / Krav / Stadgar / Länkar / Kontakta oss / Medlemmars hälsotips