Ffso

DET SYMPATISKA NERVSYSTEMET

 

Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet är delar av vad som allmänt kallas det autonoma nervsystemet. (Autonom = självstyrande.) Man kan förenklat säga att dessa båda system arbetar i balans med varandra och styr bland annat hjärtfrekvens och -kapacitet, blodådror, lungfunktion, mag- tarmkanalen, njurar, bukspottkörtel, lever, urinblåsa, genitalia, binjuremärg mm.

Det sympatiska nervsystemet har huvudsakligen en pådrivande funktion, det parasympatiska huvudsakligen en avslappande.

Sympatiska nervsystemet är lokaliserat till sympatiska gränssträngen, som har förgreningar till hud, blodkärl och inre organ. Gränssträngen löper på båda sidor om ryggraden och består av ganglier (kopplingscentraler för nervtrådar).

Den sympatiska gränssträngen är en del av kroppens system för att hantera kamp och fara. När kroppen reagerar på signaler om exempelvis fara är det den sympatiska gränssträngen som gör att

Blodkärlen drar ihop sig och blodet omfördelas.
Luftrören och lungorna vidgas så att vi skall få mer syre.
Tarmpaketet påverkas, vi skall inte smälta maten - vi skall slåss eller fly.
Blodet skickas till hjärnan medan hud inälvor och muskler får mindre.
Muskelspänningen ökar.
Hjärtat ökar kraft och hastighet.

Nedan försöker vi åskådliggöra något av sambandet i tabellform

Sympaticus Organ Parasympaticus
Ökar frekvensen Hjärtat Minskar frekvensen
Ökad kapacitet Hjärtat Minskad kapacitet
Luftrören vidgas Lungorna Luftrören dras ihop
Pupillen vidgas Ögat Pupillen dras ihop
Minskar Tarmrörelser Ökar
Hålls stängd Urinblåsan Töms
Relaxation (slappnar av) Gallgångar Dras ihop

(När man läser om vilken funktion sympatiska nervsystemet har, frågar man sig hur man över huvud taget vågar genomföra några som helst operationer på ett så komplicerat system....)


Första sidan / Bakgrund / Biverkningar / Sympatiska nervsystemet / Nyheter
Varför drabbades jag? / Krav / Stadgar / Länkar / Kontakta oss / Medlemmars hälsotips