FfSo

FÖRENINGEN FÖR SYMPATICUSOPERERADE

FfSo


English version
English version

Italian version
Italian version

Bakgrund Sympatiska
nervsystemet
Biverkningar Varför
drabbades jag?
Krav
Stadgar Kontakta oss Länkar Medlemmars
hälsotips
Nyheter

NYHET - NYHET
ENKÄTSVAR

Du är besökare nummer

Föreningen för Sympaticusopererade bildades 1999 som en följd av att ett stort antal personer drabbats av flera allvarliga biverkningar vid genomgångna sympatektomier (sympatikotomier). Via denna hemsida vill vi sprida information till medlemmar och intresserade samt förmedla våra erfarenheter och varningar till de som överväger en operation.

Vi kämpar nu för att sjukvårdande instanser och myndigheter skall acceptera och erkänna att våra symptom är resultatet av genomförda sympatektomier. Dessutom arbetar vi för att man genom bättre rutiner och bättre information till blivande patienter skall kunna undvika att fler drabbas.

Framför allt arbetar vi för att vi som drabbats skall må så bra som möjligt. Detta genom att exempelvis ge varandra stöd i svåra situationer och genom att tipsa om våra olika erfarenheter i försöken att hitta mediciner, behandlingar eller terapier som är verksamma och bidrar till ökat välbefinnande.

Vi vill tacka de läkare som tar oss och våra symptom på allvar, och verkligen anstränger sig för att vi skall må bättre. Tack för att Ni finns!

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av och vill stödja föreningens verksamhet.

Denna hemsida har skapats av Föreningens medlemmar. De fakta som finns på sidorna har vi själva tagit reda på via litteratur och olika källor. Upptäcker du som besökare av vår sida några faktafel eller om du har något nytt du vill delge oss, så är du mycket välkommen att skriva eller maila till oss. Tänk på att vi är lekmän - vi är inga läkare.


Upp på sidan / Bakgrund / Biverkningar / Sympatiska nervsystemet / Nyheter
Varför drabbades jag? / Krav / Stadgar / Länkar / Kontakta oss / Medlemmars hälsotips /