Ffso

BIVERKNINGAR

När man genomgår en så pass "säker" operation som TES (Thoracic Endoscopic Sympathicothomy) förväntar man sig inte att drabbas av några negativa komplikationer. Särskilt inte när opererande institutioner hela tiden hävdar att de enda kända biverkningarna är Horner's Syndrom och viss kompensatorisk svettning. Därför blir chocken och tvivlet desto starkare när man antingen direkt efter operationen eller successivt under flera år märker att kroppen på många punkter "slutar att fungera".

Många medlemmar i vår förening har, när symptomen börjat uppträda, kontaktat den opererande läkaren för att fråga om detta är en följd av operationen. Svaret har då alltid blivit att de aldrig förr hört talas om dylika biverkningar, just DU måste vara ett undantagsfall! Genom mun-till-mun-metoden och via de tv-program om sympatektomier och biverkningar som sänts under de senaste åren har skaran av oss ensamma "undantagsfall" växt till ca 130 st. Vi hävdar fortfarande att detta bara är toppen på isberget!

Genom en noggrann intern enkät håller vi nu på med att kartlägga våra symptom. Sedan tidigare har vi konstaterat följande biverkningar.

Många av symptomen är likartade de som uppträder vid kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi.

De flesta av oss har på något sätt tvingats att förändra vår livssituation. Motion är för de flesta helt omöjligt att bedriva. Många har fått byta arbete eller rent av sjukskriva sig på grund av att de inte kan fortsätta med det arbete de haft. Några har till och med fått sjukpension.


Första sidan / Bakgrund / Biverkningar / Sympatiska nervsystemet / Nyheter
Varför drabbades jag? / Krav / Stadgar / Länkar / Kontakta oss / Medlemmars hälsotips