FfSo

BAKGRUND

FfSoUnder många år har man utfört sympatektomier. Från början utfördes ingreppet som en mycket omfattande operation i öppen kirurgi. Man gick från ryggsidan in mot den sympatiska gränssträngen vid ryggraden för att där kunna avlägsna delar av sympaticusnerven. Operationen är känd sedan lång tid tillbaka.

1920 gjorde en läkare vid namn Kotzareff den första sympatektomin mot svettningar. På 1930-talet började den amerikanske neurokirurgen Smithwick att genomföra sådana operationer som en behandlingsmetod mot högt blodtryck. I Sverige genomfördes liknande operationer i ett begränsat antal fall av Herbert Olivecrona på Serafimerlasarettet.

Resultaten var dock inte alltid så gynnsamma som man hoppats. Bland annat konstaterades att ingreppet några gånger ledde till uttalade smärtfenomen samt, i synnerhet efter Smithwicks operation, impotens.

I Sverige har i "modern" tid sådan thorakal sympatektomi tillämpats vid operationer mot handsvett sedan 1960-talet. Den omfattande operationen medförde långvarig postoperativ värk och smärta, med sjukskrivning upp till ca två månader. Dessa nackdelar torde ha lett till utvecklandet av thorakal endoskopisk (thorakoskopisk) sympatektomi.

1978 beskrev en läkare vid namn Kux en operationsmetod med "thoracic endoscope for sympathectomy". Thorakal endoskopisk sympatektomi (TES) har utförts i Sverige sedan mitten/slutet av 1980-talet. I stället för att kapa den sympatiska gränssträngen i öppen kirurgi genomför man operationen via ett (eller två) endoskop som förs in mellan revbenen strax nedanför armhålorna och in i bröstkorgen. Operationen är mycket lindrigare för patienten och denne kan i regel skrivas ut dagen efter operationen. Sjukskrivning mer än 7-10 dagar är sällan nödvändig. Förutom mot handsvett så utförs denna operation även mot bland annat ansiktsrodnad.

Opererande institutioner hävdar i sin marknadsföring att TES inte ger några allvarliga biverkningar. Det enda man erkänner är att Horner's Syndrom kan uppträda i enstaka fall samt att en viss kompensatorisk svettning kan uppträda hos 10 - 70% av patienterna. (Siffrorna varierar mellan olika opererande institutioner.) Man påstår att den "kompensatoriska" svettningen är mild och uthärdlig. Vi som opererats och därvid drabbats av flera allvarliga biverkningar är dock av annan uppfattning. Se Biverkningar.


Första sidan / Bakgrund / Biverkningar / Sympatiska nervsystemet / Nyheter
Varför drabbades jag? / Krav / Stadgar / Länkar / Kontakta oss / Medlemmars hälsotips