Hec


Hec (Hobby ElCad) är ett experimentellt program. Syftet är att finna en snabb och praktisk metod att skissa elscheman och andra liknande förbindningsdiagram.

Hec i dess nuvarande form skall inte installeras. Programmet kan studeras och prövas av personer som har elektronikbygge som hobby, som kör Linux på PC, och som är kunniga i C-programmering och Emacs.

Du behöver Glib 1.2 och Gtk+ 1.2 samt 3-knappars mus och X Window System.

Äldre versioner:

  1. Download hec0829.tgz (65k) Aug 29 2002
  2. Download hec1107.tgz (75k) Nov 7 2002
tar -zxvf hec1107.tgz
studera README-se, Makefile och HACKERS_GUIDE_TO_HEC

Senaste version:

Version hec-0.0.1 och senare kräver Glib 2.0 och Gtk+ 2.0

Hämta senaste version på Hec's Webbsida

  1. tar -zxvf hec-0.0.2.tar.gz
  2. goto directory hec-0.0.x
  3. ./configure
  4. make
  5. (do not install it)
make


Uppdaterad Maj 17 2005