Ansvarig för SVISS hemsida är

Hans Göransson
Bokgatan 14
275 31 SJÖBO

0416-19195

Epost: daianas@telia.com

Jag ser med glädje fram emot kommentarer och tips om hemsidan.
Jag håller för närvarande på att omarbeta hemsidan.