Svennis Evolutions-teori

 


Det började en gång vid den sista istiden...

 

 

 

 

 

 

 

Ett av naturens mest primitava varelse...

En APA

 

 

 

 

 

 

Naturens lagar är hårda.

Det räcker inte bara att se snäll och godmodig ut.

 

Vart efter att årtusenden gick

lärde sig apan att gå och använda verktyg

 

 

 

 


Det föll som ett ljus på apan...

 

 


...och hon blev klok!

Årtusenden staplas på årtusenden...
Och vi har till sist kommit fram till "skapelsens krona"


Jag