Silken Windhounds är små (48-60 cm) långhåriga vinthundar.

Dom kommer från USA där en kennel under 60-talet fick fram små långhåriga vinthundar, i huvudsak baserade på Whippet, med inslag av långhår, men exakt varifrån långhårsanlagen kommer är höljt i dunkel.
Kennel Kristull, USA, har jobbat vidare på dessa hundar och avlat fram en hund som nu kallas Silken Windhound. Man startade i början av 80-talet med 2 hanar och 3 tikar från den kennel där de första små långhåriga vinthundarna kommer ifrån. De 3 tikarna var dräktiga med ytterligare 3 hanar vid ankomsten. För att ytterligare förbättra pälsen samt utöka genpoolen har Borzoi och Whippet lagts till.

Numera är inte kennel Kristull ensamma om att föda upp Silkens, flera uppfödare har fortsatt på hundar från Kristull samt i vissa fall även korsat in fler hundar från den ursprungliga kenneln där mycket omfattande avel har skett i flera decennier.

Det slutgiltiga målet är att få rasen godkänd av AKC och FCI, inte som en variant av Whippet eller Borzoi, men som en egen ras, Silken Windhounds, som inte har någon som helst anknytning till andra befintliga raser förutom i sin historia. The International Silken Windhound Society har dock inte bråttom med att få rasen godkänd, det är betydligt viktigare att fortsätta lägga grunden till frisk och välmående vinthundsras i lugn och ro, än att stänga stamböcker och ansöka hos kennelklubbarna för tidigt.

Avelsbas


Copyright 2000 Susann Stjernborg, kennel Starcastle Hounds