Svensk ortopedteknisk förening har bytt adress. Den nya adressen är:

http://www.svenskortopedtekniskforening.org/html/