34. hemvärnskompaniet Aneby-N Wedbo. Övningsprogram hösten 2005.

OBS ! Information angående tid, plats och utrustning kommer skriftligt till berörd personal innan varje övning.


17 okt. Kompanirapport. 3 tim. Viss personal.


13 aug. Vapenbyte Eksjö. 8 tim. Viss personal.

27 aug. Eftersöksövning. 6 tim. All personal.

29 aug. Hemvärnskompaniråd. 3 tim. Viss personal.

11 sept. Skjutning Eksjö. 8 tim. All personal.

17 okt. Kompanirapport. 3 tim. Viss personal.

21 nov. Kompanirapport. 3 tim. Viss personal.

1 dec. Julfest. All personal.


Aneby-N Wedbo hemvärn.___Webmaster:___Infomaster:_

Denna sida är uppdaterad och granskad 2005-09-14