Bilder från övningar.

Klicka på bilderna för bättre upplösning.


Samövning med Aneby Räddningstjänst.


UH-tjänst.


Högvakten i Stockholm.


BASIC-övning.


Aneby-N Wedbo hemvärn.___Webmaster:___Infomaster:_
Denna sida är uppdaterad och granskad 2005-02-20.