SM3WLX
BIOGRAFI
UTRUSTNING
BARNEN
GKA
FRO
BRAKRADIO

ICQNr: 101300324

BRAKRADIO

HÄLLHAMMARBRAKARNA QRP-GROUP GÄVLE

Föreningen vars namn är Hällhammarbrakarna QRP-Group, Gävle , är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av personer anslutna till FRO (Frivilliga Radioorganisationen, vars stadgar är övergripande dessa stadgar) som sysslar med radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvensområden och har till ändamål:

Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och befrämja en sådan utveckling av verksamheten att den består och vidgas;

Att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god trafikkultur för att därigenom åstadkomma en kår av kunniga sändaramatörer;

Att utgöra en allmännyttig grupp för samhället med kunskap och färdighet i radiosamband och med egna resurser av radioapparatur inom ramen för gällande lagar och bestämmelser biträda och medverka vid upprätthållandet av radiosamband vid eventuella katastrofer eller i situationer då samhället kan vara betjänt av vår medverkan.

MEDLEMSKAP

Medlemskap kan beviljas enskild person som:

Är sändaramatör;

Är medlem i FRO (Frivilliga Radioorganisationen);

Har byggt, eller som har SM3ANA:s BRAKone, under byggnation

Kontaktperson: Ordförande Lars-Göran Berg tel: 026-272882

Copyright SM3WLX Anders "Tjatte" "Knallhatt" Henriksson 2003