Beställningslista

Skriv ut beställningsedeln och lämna eller faxa den till:

Alingsås Skyttedepå AB

Drottninggatan 14

441 30 Alingsås

Tel: 0322-12787/12776 Fax:0322-634049.

Beställning

Namn:

Licenskopia:

Adress:

Tel hem.nr:

Tel jobb.nr:

Vapen/kaliber/tum:

Övriga varor:

Erlagt handpenning 10% av summan. Datum:_______________

Postgiro: 716245-6

Bankgiro: 454-1280

Underskrift köpare______________________________

Leverans datum:

Total summa:

Alingsås Skyttedepå AB förbehåller sig rätten till varan tills full betalning erlagts

Alla prisuppgifter på hemsidan är med moms.