HALLBERG/SKIVFRÄMJANDET
Box 122 * 139 23 Värmdö * SWEDEN * Phone: 08-57162498 * e-mail

INDEX

  45-varvare (singles/EP)                        LP                      CD                       78-varvare

INTRODUKTION

Samtliga listade skivor finns endast i ett exemplar. Om ej annat anges är samtliga skivor första press originalutgåvor från angivet land.VID BESTÄLLNING: ANGÉ ALLTID OBJEKTNUMMER (numret till vänster), ARTIST, TITEL, PRISET PER OBJEKT

 

LEVERANS:

 

Leverans sker mot postförskott om ingen annan överenskommelse träffas (är även öppen för byten). För postförskott till Norge, Danmark och Finland tillkommer även rek. (ny bestämmelse från posten fr. o. m. 1/03-98).

EXPEDITIONSAVGIFT tillkommer vid order

under skr 100:- + skr 20:-

under skr 200:- + skr 10:-

vid order över 200 skr = ingen expeditionsavgift

VID BESTÄLLNING ÖVER 800:- lämnas 10 % rabatt på köpesumman,

ETT GOTT RÅD TILL DIG SOM ENDAST BESTÄLLER 1 ST. OBJEKT TILL FAST PRIS:

Ovan angivna expeditionsavgifter är satta då det renderar mer arbete att expigera 1 st. skiva (till pris ca. 35 - 40 skr) på 1 st.leverans än 5 st. skivor (samma pris styck) på 1 st. leverans. Om du endast är intresserad av 1 ST. SKIVA bör du därför vara medveten om att det med ovan nämnda avgifter (frakt + postförskott + EXP.AVGIFT) kan bli dyrare än du anser det vara värt.

 

TELEFONTIDER:

 

Alla dagar till och från ca. kl. 12.00 - 21.00 reservation för obemanning. För att vara på den säkra sidan: MAILA

Skivorna är (p. g. a. den stora mängden) visuellt graderade då spelning av varje objekt tar för mycket tid i anspråk. Detta gäller i synnerhet LP-n med graderingen "sd" (sealed, plastad). Avlyssning av enskilda objekt har endast förekommit i tveksamma fall.

Är du pedantiskt noga med konditionen, var vänlig påpeka detta från början så slipper vi strul efteråt.

Graderingen för skivor är listad under beteckningen RECORD.

I de fall där originalomslag (bild, eller art-covers = omslag utan bild av artist) är tillgängliga är graderingen listad under beteckningen COVERS. För bolagspåsar (förkortat "cs") utgår ingen gradering.

 


KONDITIONSKODER

 

SD = plastad eller plomberad från fabriken, gäller främst LP-n

M = som ny, perfekt.

VG = normalspelad, mycket bra, svagt knaster ej störande (omslag: Enstaka defekter som rygglipor, revor eller veck, ej av störande art)

G = sliten, en hel del knaster men spelar OK (omslag: Tydligt förslitet men hänger till större delen ihop,mindre delar kan saknas)

F = nerslitet

+ / - = gränsfall

 

FÖRKORTNINGAR

 

au = autograf på skiva eller omslag

bit = Bit av skiva eller omslag saknas

bs = Bruten plombering

cs = skivbolagspåse

co = hålstämpel i skiva eller omslag

d = smutsig etikett eller kovolut

dj = provskiva avsedd för disc jockeys eller radiostationer

fc = utvikbart konvolut

frs = etikett på fel sida

hc = spricka i skiva

HH = titel som legat på Heta högen (1974-84)

KvT = skiva som legat på Kvällstoppen (1962-75)

I = Instrumental

lt = etikettskada

M-EM = melodi som deltagit i Eurovisionens melodifestival

M-SM = melodi som deltagit i uttagningen till Eurovisionens Melodifestival

nc = Perforerad mittcenter borttagen

nj = Spårskada i skivan, nålen hoppar framåt eller bakåt, antal gånger anges med siffra.

rf = flaga i kant eller spår

RI = nypressning, återutgåva

RN = titel som legat på någon av Radio Nords (1961-62) topplistor "Topp 20 + 10" eller "De Tio, RN´s svenska skivbarometer"

s = klisterlapp på etikett eller omslag

sd = plomberad

sm = reva efter avlägsnad klisterlapp o. d. på etikett eller omslag

SvT = titel som legat på Svensktoppen

SvT-fs = titel som testats till Svensktoppen

sw = något skev men spelar OK

T = tal

t = tejp på etikett eller omslag

TiT = titel som legat på Tio i Topp (1961-74)

TiT-fs = Titel på försök till Tio i Topp

TL = skiva som legat på GLF´s försäljningslista "Topplistan" (start 1975)

tm = märke efter avlägsnad tejp

Tr = titel som legat på Tracks (start 1984)

UK T-20 = titel som legat bland de 20 översta på Englandslistan

US T-20 = titel som legat bland de 20 översta på USA-listan

w = klotter på etikett eller omslag