Liv är rörelse  

 

                                     Sätt dig ner tills brådskan gått över