Kampanjen No Stress

 

Stress, i synnerhet långvarig stress, kan göra oss sjuka – det vet vi. Men stress har också effekter på hur vi behandlar andra och varandra. Det pratas mycket om samverkan idag – inte om samarbete – men hur bra funkar det, när alla vuxna har fyllt sin kalender och sin tid med egna plikter och livsprojekt?

 

Demokrati: Den viktigaste förebyggande faktorn för hälsa.

- PC Jersild

 

Nationalekonomer är en yrkesgrupp som verkar känna människors karaktär bättre än de flesta. En okänd nationalekonom har sagt: ”Människor är inga änglar. Istället är de rationellt kalkylerande varelser som utnyttjar välfärdssystemet när de kan för att optimera de egna livsprojekten.” 

Sverige har varit en demokrati längre än de flesta länder och demokrati är ett styrelseskick som gör att alla är delaktiga i utvecklingen - man har friheter, rättigheter men även skyldigheter. Därför kan man i en demokrati egentligen inte säga att någon annan ska göra nått - när man inte gillar utvecklingen.

 

Kampanjen finns på www.nostress.nu och som facebookgrupp – www.facebook.com/nostress.nu

 

Kontakta mig för mer information!

Tel 070-25 25 060, 0220-419 17

E-post anne.halldin@sixtus.se