Massage och dyslexi

Barn som har svårt att läsa tvingas ofta läsa mer än andra barn i skolan. Och trots att de läser och läser så blir de inte så mycket bättre på att läsa. Det blir lätt så att barnet tycker att undervisningen i skolan är tråkig och de kan rent av känna sig dumma. Men det är inte mer lästräning barnet behöver. Det behöver förbättra förutsättningarna för att det ska kunna lära sig läsa.

 

Att lära sig läsa kräver att många färdigheter först måste vara utvecklade och fungera som bl.a. ögonmotorik, talfunktionen, motorisk koordination, visuell funktion och språkförståelse. Dessa utgör grunden, förutsättningarna, man behöver för man ska kunna lära sig läsa. Det kan också finnas kvar rester av primitiva reflexer sen småbarnsåldern som ställer till problem. Reflexerna ska normalt försvinna men om de finns kvar gör de att det är svårt att sitta still och koncentrera sig.

 

Inlärningsproblem beror ofta på problem med funktionskontrollen av ögonmusklerna men även på andra svårigheter med koordinationen. Detta kan även ge spänningar i kroppen. Rörelseförmågan har en stor betydelse för inlärning och utveckling. Genom att under en period lägga ner energi på att träna rörelseförmågan och koordinationen kan man få läsningen att gå lättare.

Behandlingsmetoden är ett 12-veckors program som har sitt ursprung från forskaren Moshe Elbaums arbete i Israel. Förutom daglig egen träning träffas man varje vecka för ett återbesök där man får träna motoriska övningar. Besöket avslutas med massage för bästa effekt och för att undvika att nya spänningar byggs upp. Övningarna består av hopp, fingerövningar, ögonträning och skrivövningar. Redan efter 3-5 veckor brukar man märka resultat.

 

Kontakta mig för mer information!

Tel 070-25 25 060, 0220-419 17

E-post anne.halldin@sixtus.se

 

 

FAKTA

Det finns inget så kallat ”läscentrum” i hjärnan. Istället är det flera olika funktioner som är lokaliserade på många ställen i hjärnan som behöver vara utvecklade och som kan samverka för att läsning ska vara möjligt. Om man tänker sig att hjärnan har ett mönster där alla hjärnceller ingår kan man förklara olika människors färdigheter med följande:

 

Hjärnan fungerar så att saker vi gör ofta skapar breda, tydliga vägar i mönstret som gör att det går lätt och fort att komma fram den vägen. Saker vi gör mer sällan eller aldrig lämnar vägarna oanvända och mönstret blir här otydligt och vagt. Genom att vägen inte används stärks den inte och det blir svårt och besvärligt att komma fram. Vill man ändra ett invant oönskat beteende måste man byta väg i mönstret. Man måste arbeta med att göra den nya vägen så bred och tydlig att den blir minst lika lätt och snabb att använda som den väg som användes tidigare. För att åstadkomma det behöver man mycket träning och många upprepningar. Detsamma gäller om man vill lära sig en ny färdighet. Ju mer man tränar, ju bredare och tydligare blir vägen i mönstret och ju säkrare och snabbare blir man.