Karvsnitt 

Karvsnittstekniken är en av de allra äldsta träskärningsteknikerna.

I första hand användes tekniken för att dekorera hushållsföremål. Träskrin, stolar, bröllopsgåvor såsom mangelbräden försågs med rika mönster.

Tekniken har sedan länge funnits i Skandinavien och fördes med vikingarnas hjälp ut i övriga Europa. Eftersom det är en tidsödande teknik har den numera mer eller mindre försvunnit.


Det traditionella karvsnittet består av en serie triangulära utskärningar. Genom att kombinera dessa trianglar kan många olika mönster bildas

     

Jag använder mig i allmänhet av en/två egentillverkade knivar för utskärningarna.

Med hjälp av passare ritas med cirkeln som grund upp exempelvis fyr- fem- och sexhörningar och genom att kombinera dessa kan komplexa geometriska mönster bildas.

Skärtekniken kräver självdisciplin, skarpa verktyg och en säker hand. Misstag blir nästan omöjliga att reparera.

tillbaka till startsidan