Yellow

Tip:        Veniard fine oval Guldtinsel

Butt:      Gul Antrongarn

Stjärt:   Gul SLF-hanks

Ribb:     Veniard medium oval Guldtinsel

Kropp:   Halva kroppen flat Guldtinsel resten, Gul

             SLF-dubb

Kroppshackle:  Gult över hela kroppen

Fronthackle:    Gult nerbundet

Vinge:              Underst 2/3-delar, Gulfärgad räv

                        Sedan några strån Yellow

                        Lite-brite överts, sista delen räv.

                        Fyra strån guld holographic fly fiber

Huvud:             Rött

Understa delen av vingen binds in så att den slutar vid stjärtspetsen

Övre delen slutar en bit bakom så att vingen får en taperadform.

Yellow.JPG (6530 bytes)