Det förgångnas spegel 
Innehåll:
Första sidan
Introduktion
Innehållsförteckning
Inledning
Ateljéerna
Biografier

BESTÄLL:

Beställ boken! 
Kontakta författaren!
Du är besökare nr:
sedan 1998-07-09

SÖRMLANDS MUSEUM

box 314
611 26 Nyköping
Tel: 0155-245710
Ny bok!
Det Förgångnas Spegel

Recensionskommentarer
Det här är lokalhistorisk forskning när den är som bäst.
En metodisk noggrannhet och en översvallande kärlek till
ämnesområdet borgar för en nästan passionerad skildring
av en verksamhet som revolutionerat vårt bildseende och
vår dokumentation av samtiden.
"Det förgångnas spegel" redogör så utförligt för teknikut-
veckling och rörelseidkare i en svensk småstad att den har
ett värde långt utanför hembygdsintressets krets. De tidiga
fotografiernas skärpa och fina komposition gör dessutom
boken till en fröjd att bläddra i, även för en utsocknes.

Jan-Olov Nyström
Södermanlands Nyheter

Ett varmt tack till:
Erna och Victor Hasselblads Stiftelse
Kungl. Patriotiska sällskapet
Nyköpings kommun
Sörmlands museum


Utformning: Mikael Sjöstedt
E-mail: msj@swipnet.se
Skriv gärna till mig!